Obwieszczenie o I licytacji

Dodano
30.07.2019, 15:42
Kontakt
Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 23.09.2019 r. o godzinie 13:00 w lokalu, znajdującym się pod adresem Urząd Skarbowy w Nowym Targu pokój 132 celem uregulowania należności na rzecz: DYREKTORA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU, BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG odbędzie się I licytacja niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu(ach) 15.05.2018r. należących do Gach Kamil zam. Nowy Targ ul. Kokoszków Boczna 118.

Poz.Wyszczególnienie/opisj.miaryWartość szacunkowaCena wywołania
1.Przyczepka lekka Boro DMC: 750 kg rok produkcji 2012 nr rej. KNT 8XV8 nr VIN SZRB10000C0020351 liczba osi 1 dopuszczalna ładowność 550kg1 szt1,950.00 zł1,462.50 zł
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 23.09.2019 r. od godz. 12:00 do godz. 12:30 w Nowym Targu ul. Kokoszków Boczna 118.

Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Kwotę wadium można wpłacać na rachunek organu egzekucyjnego Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 lub bezpośrednio w dniu licytacji u poborcy skarbowego.

Urząd nie odpowiada za stan techniczny i wady ukryte nabytej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny i nie pokrywa kosztów dojazdu uczestnikom sprzedaży. Z operatem szacunkowym dot. ww. ruchomości można zapoznać się osobiście w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu ul. Parkowa 13 w pok. 132 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:30 tel. 18 2630456.

Cena wywołania podczas I licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej w/w ruchomości.

Jeżeli ruchomość nie zostanie sprzedana w pierwszej licytacji przeznaczona zostanie do sprzedaży licytacyjnej w drugim terminie. Druga licytacja odbędzie się 24.09.2019r. o godz.13:00 w Nowym Targu ul. Kokoszków Boczna 118. Cena wywołania podczas II licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej wyżej wymienionej ruchomości.

Jednocześnie informuje się, iż kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilno prawnych art.10 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.


NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W NOWYM TARGU PARKOWA 13
34-400 NOWY TARG
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl