Obwieszczenie o I licytacji

Dodano
23.10.2019, 12:35
Kontakt
Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 27.11.2019 r. o godzinie 10:00 w lokalu, znajdującym się pod adresem Urząd Skarbowy w Nowym Targu pokój 132 celem uregulowania należności na rzecz: Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu odbędzie się I licytacja niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu(ach) 16.01.2019r. należący do współwłaścicieli Kurowski Krzysztof zam. Knurów 42 i Kostecki Paweł zam. Klikuszowa 190A w udziale po ½.

Poz.Wyszczególnienie/opisj.miaryWartość szacunkowaCena wywołania
1.Samochód osobowy Fiat Punto II 1,2 wersja Active o nr rej. KNT 1L06 i nr VIN ZFA18800004827954 rok produkcji 2004 poj. 1242 cm/3 hatchback 5 drzwiowy kolor niebieski, instalacja gazowa1 szt1000,00 zł750,00zł
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 27.11.2019 r. od godz. 8:00 do godz. 9:30;w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu ul. Parkowa 13 parking egzekucyjny.

Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Kwotę wadium można wpłacać na rachunek organu egzekucyjnego Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 lub bezpośrednio w dniu licytacji u poborcy skarbowego.

Urząd nie odpowiada za stan techniczny i wady ukryte nabytej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny i nie pokrywa kosztów dojazdu uczestnikom sprzedaży. Z operatem szacunkowym dot. ww. ruchomości można zapoznać się osobiście w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu ul. Parkowa 13 w pok. 132 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:30 tel. 18 2630456.

Cena wywołania podczas I licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej w/w ruchomości.

Jeżeli ruchomość nie zostanie sprzedana w pierwszej licytacji przeznaczona zostanie do sprzedaży licytacyjnej w drugim terminie. Druga licytacja odbędzie się 28.11.2019r. o godz.10:00 w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu pokój 132. Cena wywołania podczas II licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej wyżej wymienionej ruchomości.
Jednocześnie informuje się, iż kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilno prawnych art.10 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Naczelnik Urzędu Skarbowego
W Nowym Targu Parkowa 13
34-400 Nowy Targ
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl