Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości - 1218-SEE.711.717.2019

Dodano
25.11.2019, 10:44
Kontakt
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, działając w trybie art. 110o § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2019r. poz. 1438 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przystępuje do opisu i oszacowania wartości nieruchomości:

- stanowiącej działki ewid. numer 163, 94, 310, 417, 430, 439, 487 o powierzchni łącznej 2,6659 ha

położonej w miejscowości Rabka-Słone, obręb 0002 Rabka-Słone, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem NS2L/00017269/9.

Opis i oszacowanie wartości nieruchomości:

- rozpocznie się w dniu 7 stycznia 2020r o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13

- zakończy się w dniu 14 stycznia 2020r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13 (pokój 132 - Dział Egzekucji Administracyjnej) poprzez odczytanie sporządzonego protokołu opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Organ egzekucyjny wzywa wszystkich uczestników postępowania, o których nie ma wiadomości oraz osoby zainteresowane, aby zgłosiły swoje prawa do nieruchomości objętej księgą wieczystą numer NS2L/00017269/9 przed ukończeniem opisu, tak by można je było uwzględnić przy oszacowaniu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu zawiadamia ponadto, że zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości mogą być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl