Obwieszczenie o sprzedaży rzeczy z wolnej ręki - 1218-SEE.715.1.2019

Dodano
03.01.2020, 10:18
Kontakt
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz 1438 ze zm.), stosownie do treści § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2018r. poz. 1016 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 04-28 lutego 2020r. w godz. 09:00- 13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem urzędu, w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu pok. 132 odbędzie się sprzedaż niżej wymienionych ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu sygn. akt II Ko 815/09 z dnia 15 października 2009r.

przedmiot licytacjiilośćcena oszacowania bruttocena wywołania na sprzedaży z wolnej ręki
1obraz "Saskia jako młoda dziewczyna" – olejowaniemiecka reprodukcja Rembrandt'a Hermensz Van Rija (Galeria Drezdeńska) o wymiarach w swietle oprawy: 50 x 41 cm1150,00 zł51,00 zł
2obraz "Miasto" o wymiarach w świetle oprawy 29 x 29 cm1100,00 zł34,00 zł
Oferowane ruchomości można oglądać w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, p. 132 w dniach sprzedaży rzeczy. Należność za zakupione ruchomości płatna jest gotówką po zakończeniu licytacji. Pierwszeństwo zakupu w/w rzeczy przysługuje kupującemu, który zaoferuje kupno obu ruchomości. Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 132 Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13 lub telefonicznie pod numerem 18/2630456 w godzinach urzędowania (7:00-15:00).

ZASTRZEŻENIA:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych ruchomości i zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl