Ogłoszenie

Dodano
14.02.2020, 06:39
Kontakt
Burmistrz Miasta Zakopane informuje, iż osoby które na podstawie art. 4 Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów otrzymały Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i nie uiściły jednorazowej opłaty za w/w przekształcenie, powinny do 31 marca każdego roku okresu przewidzianego w w/w ustawie tj. 20 letnim wpłacić roczną opłatę z tytułu przekształcenia. Wysokość opłaty rocznej została podana w Zaświadczeniu.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl