Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym

Dodano
05.03.2020, 15:59
Kontakt
Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13 (parter), w gazecie „Nasz Dziennik” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 05.03.2020 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej, niemieszkalnej nr 2 (lokal użytkowy), znajdującej się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Księdza Józefa Stolarczyka 12 w Zakopanem wraz z udziałem wynoszącym 1308/30691 w częściach wspólnych budynku i w gruncie, stanowiącym działki ewidencyjne nr 208/1, 209, 265/2, 863/3, 267/2, 266/2, 198/3, 197/3, 196/3 obręb 8.

1. Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego.

2. Księga wieczysta: NS1Z/00038366/6 – lokal niemieszkalny nr 2, NS1Z/00048302/3 – działki ewidencyjne nr 208/1, 209, 265/2, 863/3, 267/2, 266/2, 198/3, 197/3, 196/3 obręb 8.

3. Położenie nieruchomości: lokal znajduje w budynku wielomieszkaniowym, murowanym, pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, położonym przy ul. Księdza Józefa Stolarczyka 12 w Zakopanem; nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Księdza Józefa Stolarczyka.

4. Warunki zagospodarowania: Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

5. Cena wywoławcza: 1 500 000,00 zł /słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100/

6. Termin i miejsce przetargu: 22.05.2020 r., godz. 10:00, siedziba Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, parter, sala
nr 1.

7. Wadium: 300 000,00 zł /słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 - najpóźniej w dniu 18.05.2020 r. kwota stanowiąca wadium musi znajdować się na koncie UMZ.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228,
tel. ( 0-18) 20-20-426, 20-20-427.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl