23.07.2012, 14:36 | czytano: 2605

XXXVII Poroniańskie Lato (zdjęcia)

Fot. Łukasz Nodzyński
Korowód weselny, występy zespołów regionalnych, kiermasz twórczości ludowej, wystawy, konkursy, koncerty - to atrakcje, które od lat towarzyszą największej imprezie kulturalno-promocyjnej w gminie - Poroniańskiemu Latu, a która odbyło się w miniony weekend w Poroninie.
Poronin już po raz XXXVIII zorganizował swoją największą imprezę kulturalno-promocyjną „Poroniańskie Lato" rozpoczynając ją od złożenia kwiatów na grobach: śp. Jana Jędrola, śp. Tadeusza Szostaka - Berdy, śp. Stanisława Budza - Mroza i śp. Tadeusza Orawca – Wyśniego. Po tym symbolicznym akcencie w sali Gminnego Ośrodka Kultury miała miejsce: ratyfikacja umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminami Poronin i Suchy Las. Uroczystej ratyfikacji dokonali: Wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch, Zastępca Wójta Gminy Suchy Las Jerzy Świerkowski oraz przewodniczący obu Rad: Maria Dawidek i Jarosław Ankiewicz. Następnie otwarta została wystawa dwóch artystek: Marty Walczak - Stasiowskiej oraz Stanisławy Łukaszczyk. Pierwsza zaprezentowała na wystawie cykl prac zatytułowany „Janosika imię nigdy nie zaginie”. Artystka przedstawiła w nim swoją wizję legendy o Janosiku, z którą mierzyło się już wielu twórców, pisarzy i reżyserów. Druga artystka pokazała stroje regionalne z regionów całej Polski. Pani Stanisława wymyśla wzory, ożywia tradycyjne stare, nieustannie poszukuje i tworzy artystyczne dzieła. Wykonuje prace na zamówienie prywatnych odbiorców, na wystawy krajowe i międzynarodowe, a także dla zespołów artystycznych. Po uroczystym wernisażu zostały wręczone nagrody w konkursie literackim „Śladami Podhalańskich poetów”, a następnie odbyła się promocja tomiku wierszy Zbigniewa Długosza „Ze serca scyrego”.
Sobota - drugi dzień „Poroniańskiego Lata" rozpoczął się występami na deskach amfiteatru. Wystąpili: „Mali Bystrzanie” z Nowego Bystrego, „Mali Cichowianie” z Małego Cichego, „Małe Bartusie” z Murzasichla, „Zawrat” z Bustryku oraz gościz Gminy Suchy Las „Chludowianie”. Już po raz trzeci odbył się Przegląd Instrumentów Pasterskich i śpiewu im. Stanisława Budza - Mroza, podczas którego zaprezentowali się Krzysztof Trebunia – Tutka wraz z kapelą Jutrzenka z Zakopanego. Zostały wręczone nagrody w konkursie plastycznym na Plakat XXXVIII Poroniańskiego Lata. Finałem dnia była zabawa z zespołem „Śtuderanci” i z DJem Markiem.

Niedziela - trzeci dzień Poroniańskiego Lata, rozpoczął się Uroczystą Mszą Świętą Odpustową w oprawie góralskiej, której przewodniczył Ks. Infułat Stanisław Olszówka. Następnie ulicą Józefa Piłsudskiego przejechał korowód weselny, który dotarł do amfiteatru poroniańskiego. Na scenie liczna publiczność podziwiała fragment wesela góralskiego w wykonaniu wielopokoleniowego zespołu „Regle” im. Jana Jędrola. Następnie konkurs na „Najpiękniejszy Warkocz”, który od dwunastu lat towarzyszy naszej imprezie. Jak co roku kandydatek jest wiele, od najmłodszych do tych trochę starszych. Nie zabrakło również pasowania na honielnika chłopców z zespołów góralskich. Pasowanymi na honielnika byli chłopcy w wieku od 9 do 15 lat. Honielnik to chłopiec, który na bacówce zajmował się pilnowaniem owiec. Przez ten okres czasu przyuczał się do obrządku pasterskiego, tradycji i obyczajów bacowskich. Po tym okresie nauki zostawał juhasem. Jest to konkurs podczas, którego chłopcy muszą wykazać się znajomością obrządku na szałasie oraz tradycji bacowskich. Prezentują taniec i śpiew góralski oraz gwizd pasterski. Na scenie wystąpiły zespoły: „Mini Regle” i „Małe Regle” z Poronina, „Chludownianie” z Chludowa, „Tatry z Ratułowa, „Bystry Potok” z Kacwina oraz „Turiec” i „Cymbalova Kapela Fatrancek” z Słowacji.

Późnym popołudniem odbył się III Przegląd Instrumentów Pasterskich i Śpiewu im. Stanisława Budza-Mroza. Na scenie zaprezentowali się: Maciej Gąsienica - Mracielnik, Sławomir Zięba - Drzymalski, Łukasz Gąsienica oraz Paweł Majerczyk.
Ukoronowaniem Poroniańskiego Lata była ceremonia pasowania na prymistę. Prymista w muzyce góralskiej odgrywa taką mniej więcej rolę jak pierwszy skrzypek i dyrygent w orkiestrze filharmonicznej. Nic więc dziwnego, że na prymistów pasowano godnych ludzi. Prymista na Podhalu to muzykant, który grając na gęślach ma prawo posiadać i prowadzić swoją kapelę zwaną „Muzyką”. Tegorocznymi pasowanymi prymistami byli: Paweł Trebuni - Tutka i Paweł Walkosz - Jambor. Na zakończenie trzydniowej imprezy odbył się koncert zespołu HAJLANDERY. Publiczność bawiła się z zespołem „Śwarni” i DJem Markiem.

Podziękowanie za XXXVIII Poroniańskie Lato
Ta największa impreza kulturalna i promocyjna Gminy Poronin jest efektem wspólnego wysiłku i starań wielu ludzi oraz znaczącego wsparcia przez sponsorów.

W imieniu organizatorów tegorocznego Poroniańskiego Lata serdecznie dziękuję: Panu Marszałkowi i Województwu Małopolskiemu jako Partnerowi imprezy, Starostwu Powiatowemu w Zakopanem, Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury, Grupie TRIP w Zakopanem, Browarom Tyskim, Stacji Narciarskiej Małe Ciche, Państwu Halinie i Piotrowi Rzadkoszom z Poronina, Podhalańskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Zakopanem, Termom Szaflary, Firmie PAKFOL. Dzięki Waszemu finansowemu wsparciu „Poroniańskie Lato” zaoferowało w tym roku bogaty program z wieloma atrakcjami. Twórcom ludowym dziękujemy za ufundowanie nagród w konkursie na „Najpiękniejszy Warkocz”.
Słowa uznania i serdeczne podziękowanie kierujemy w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroninie, Suchem i Stasikówce za pełne zaangażowanie i skuteczne zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa w trakcie trwania imprezy. Ukłon wdzięczności i słowa szczerej podzięki kierujemy w stronę naszego duchowieństwa z Ks. Proboszczem Stanisławem Parzygnatem – za religijny wymiar i piękną oprawę odpustowej liturgii. Osobne podziękowania należą się mediom. Patronat nad tegoroczną imprezą sprawowały: Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie, Tygodnik Podhalański, TV Tygodnik Podhalański, TVPodhale, serwis informacyjny „WATRA”, Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl oraz Zakopiec.info. Za pomoc w organizacji trzydniowej imprezy serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom i współorganizatorom: Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Związkowi Podhalan Oddział Poronin, Stowarzyszeniu Twórców Ludowych Oddział Karpacko – Małopolski, oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroninie. Nie możemy również zapomnieć o naszych wspaniałych konferansjerach w osobach: Helena Buńda i Stanisław Gąsienica - Wawrytko, Anna Jarosz "Zbójnicka" i Wojciech Polak, Anna Chowaniec, którzy z pełnym wdziękiem i kunsztem prowadzili tegoroczną imprezę kulturalno - promocyjną. Gorące podziękowania należą się samym wykonawcom, którzy pokazali się z jak najlepszej strony na poroniańskiej scenie – zespołom regionalnym, kapelom, orkiestrom oraz twórcom ludowym. Cieszymy się z udziału naszych partnerów z Gminy Suchy Las, których mogliśmy gościć na naszej imprezie po raz kolejny, na czele z zespołem Chludowianie z Chludowa. Serdecznie podziękowanie składam mieszkańcom gminy i turystom, którzy swoją obecnością uświetnili poroniańskie święto.
Wójt Gminy Poronin
Bronisław Stoch

Źródło: Urząd Gminy w Poroninie / www.poronin.pl / zdjęcia Michał Bachulski i Łukasz Nodzyński
Zobacz pełną wersję podhale24.pl