10.10.2012, 13:57 | czytano: 5037

Jubileusz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (zdjęcia i referat)

Fot. Michał Bachulski
NOWY TARG. Tort w kształcie osiedla bloków uświetnił uroczystość z okazji 50-lecia powstania Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uroczyste posiedzenie Rady Nadzorczej, które z tej okazji odbyło się w restauracji Ruczaj, było okazją do okolicznościowych przemówień, podziękowań, gratulacji, wręczenia odznaczeń i przypomnienia historii spółdzielni.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele p.w. Bł. Jana Pawła II. W spotkaniu w restauracji, obok gospodarzy, władz NSM - przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Janusza Kawki i prezesa Jarosława Jakobiszyna - wzięli udział zaproszeni goście m.in. posłanka PiS Anna Paluch, burmistrz Marek Fryźlewicz i przewodniczący Rady Miasta Paweł Liszka, duchowni i przedstawiciele jednostek współpracujących z NSM oraz byli i obecni pracownicy spółdzielni i członkowie władz.
Po powitaniu gości prezes Jakobiszyn wygłosił okolicznościowy referat pt. "Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu 1962 - 2012" (w całości prezentujemy go poniżej), a następnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" oraz oficjalnych podziękowań i statuetek dla firm i instytucji w podziękowaniu za współpracę. Odznaczenia otrzymali: Anna Bachulska, Barbara Batkiewicz, Franciszek Batkiewicz, Józef Borowicz, Danuta Bryniarska, Michalina Chlebda, Zofiia Cholewasz, Edward Chudemy, Kazimierz Czerwiński, Wanda Czubernat, Czesław Ćwiertnia, Stanisław Dobrosielski, Józef Gajewski, Marzena Hajnos, Danuta Jankowiak, Władysław Jantos, Małgorzata Jękner, Adam Jung, Janusz Kawka, Jan Klag, Stanisław Konopka, Grażyna Kowalska, Bogusław Kracik, Rozalia Kryj, Beata Kubowicz, Andrzej Lech, Stanisław Ligas, Jan Litwin, Barbara Majcherczyk, Helena Michalak, Józef Migacz, Tadeusz Pióro, Jerzy Pogodziński, Irenia Rosowska, Kazimiera Ruchała, Elżbieta Semczuk, Beata Słowakiewicz, Krystyna Słowakiewicz, Zofia Stachowiec-Białońska, Franciszka Stanisz, Kazimierz Trzaskowski, Roman Wędrychowicz, Maria Ujwary, Maria Zielińska.

Część oficjalną zakończył toast lampką szampana i występ zespołu regionalnego "Mali Hyrni". Obecni na spotkaniu otrzymali Medal Pamiątkowy wybity z okazji jubileuszu Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz płytę z filmem o historii NSM. Odbył się również pokaz archiwalnych zdjęć.

oprac. r/ zdjęcia Michał Bachulski


Referat Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu 1962 - 2012

Powstanie spółdzielczości mieszkaniowej w Nowym Targu ściśle związane jest z rozpoczęciem działalności w 1955r. przez Nowotarskie Zakłady Obuwia. W 1955 roku Nowy Targ liczył około 12 tysięcy mieszkańców. Zasoby mieszkaniowe miasta, głownie prywatne, obejmowały niewielkie domki drewniane i kamienice zlokalizowane przede wszystkim w Rynku i okolicznych ulicach. Przybywająca do pracy ludność była dokwaterowywana nakazowo w istniejących budynkach. Budownictwo komunalne realizowane w tym czasie nie było w stanie zaspokoić rosnących potrzeb mieszkaniowych. Pierwszy komunalny budynek wielorodzinny przekazano do użytku w 1952 roku, niezależnie od tego Nowotarskie Zakłady Obuwia realizowały własne budownictwo mieszkaniowe.

Dnia 11 stycznia 1958 roku Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków postanowiło o powołaniu Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej. Po uzyskaniu pozytywnych opinii Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu o celowości powstania, postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z dnia 9 maja 1958 roku Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa w Nowym Targu została formalnie zarejestrowana i wpisana do Rejestru Spółdzielni. Pierwszy skład Zarządu to:

Emilia Szopińska - Przewodniczący Zarządu
Władysław Krupa - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Tadeusz Persz -

16 maja 1959 roku Walne Zgromadzenie dokonując zmiany Statutu zmieniło także nazwę na Nauczycielską Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu. Budynkiem zrealizowanym przez Spółdzielnię był budynek wielorodzinny przy ul.Królowej Jadwigi nr 5 dnia 1 czerwca 1960 roku obejmujący 20 mieszkań.

Dnia 4 września 1958 roku Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków postanowiło o powołaniu Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Nowotarskich Zakładach Obuwia. Po uzyskaniu wymaganych pozytywnych opinii o celowości powstania, postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z dnia 28 października 1958 roku Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Nowotarskich Zakładach Obuwia została formalnie zarejestrowana i wpisana do Rejestru Spółdzielni. Pierwszy skład Zarządu to:

Zbigniew Wąsowicz - Przewodniczący Zarządu
Władysław Jantos - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Roman Wędrychowicz -

Pierwszym budynkiem zrealizowanym przez Spółdzielnię był budynek na os.Bór nr 1 dnia 8 sierpnia 1960 roku obejmujący 24 mieszkania. Ogółem w latach 1958 - 1962 Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała 4 budynki wielorodzinne: 3 na osiedlu Bór tj. nr 1, nr 5, nr 6 oraz przy Al.Tysiąclecia nr 40. Łącznie dysponowała zasobami obejmującymi 82 mieszkania.

Obie nowotarskie spółdzielnie uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Nowotarskich Zakładach Obuwia przy udziale Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dnia 11 marca 1962r. postanowiły o połączeniu w jedną spółdzielnię mieszkaniową o nazwie: Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu. Połączenie tych spółdzielni formalnie nastąpiło postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z dnia 23 czerwca 1962 roku, gdy zarejestrowano nowy Statut oraz dokonano zmian w Rejestrze Spółdzielni. Zgodnie z tym postanowieniem Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa została przejęta przez Pracowniczą Spółdzielnię Mieszkaniową przy Nowotarskich Zakładach Obuwia, która zarazem zmieniła nazwę na Nowotarską Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu. Majątek obu spółdzielni został połączony i został też powołany nowy Zarząd w składzie:

Roman Wędrychowicz - Przewodniczący Zarządu
Karol Bogunia
Kazimierz Czerwiński

Po połączeniu zasoby Spółdzielni obejmowały 5 budynków wielorodzinnych ze 102 mieszkaniami o łącznej powierzchni nieco ponad 5.100 m2.

Lata 1962 - 1972

Lata 60-te ubiegłego wieku to budowa budynków wielorodzinnych w ramach tzw. osiedla Równia Szaflarska - obecnie ul.Powstańców Śląskich, Suskiego, Kopernika i Al.Tysiaclecia oraz dokończenie budowy budynku na os. Bór. Pojawiają się też pierwsze place zabaw dla dzieci przy budynkach. Wspomnieć także należy, że wszystkie budynki, poza budynkiem przy ul.Królowej Jadwigi nr 5, są wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania. Koniec lat 60-tych to także budowa 2 budynków wielorodzinnych w Szczawnicy, na os. XX-lecia (nr 3 i nr 8). Kolejne lata to budowa budynków przy ul.Szaflarskiej i ul.Wojska Polskiego jak również jest to czas zmian ustawowych. Konsekwencją zmian w prawie była też zmiana nazwy i Statutu. Uchwałą z dnia 3 czerwca 1972 roku Zebrania Przedstawicieli, Spółdzielnia zmieniła nazwę na Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Nowym Targu.

Przez pierwsze 10 lat istnienia Spółdzielnia oddała do użytku 1.372 mieszkania. Na koniec 1972 roku zasoby Spółdzielni obejmują już 30 budynków wielorodzinnych z 1.474 mieszkaniami (z czego 2 budynki z 72 mieszkaniami w Szczawnicy) i Spółdzielnia zaczyna przejmować dominującą rolę w Nowym Targu w zakresie budownictwa wielorodzinnego Jest to fakt, znaczący gdyż budownictwo spółdzielcze traktowano wówczas jako uzupełniające dla budownictwa Rad Narodowych czyli tzw. "komunalnego" i coraz dynamiczniej Miasto rozwija się na południe, powstają szkoły, przedszkola i sklepy.

Następują także zmiany personalne w Zarządzie Spółdzielni, kolejni Prezesi Zarządu /Przewodniczący Zarządu/ to Kazimierz Szperlak, Karol Bogunia i Józef Gajewski. Zmiany zachodzą również wśród Członków Zarządu, funkcje te pełnili: Tadeusz Jędrysko, Władysław Fiedor, Konstanty Marcińczak, Stanisław Przytuła, Stefan Siuda, Kazimierz Szperlak, Andrzej Gajos, Jakub Paluch, Józef Gajewski, Ignacy Chowaniec, Jan Gurbiel, Marian Jarosz i Władysław Radzik.

Lata 1973 - 1982

Lata 1973-1982 to dokończenie realizacji budynków po zachodniej stronie ul.Szaflarskiej (os.Równia Szaflarska i Równia Szaflarska II - ul.Wojska Polskiego i Podtatrzańska) oraz projektowanie i podjęcie budowy osiedli po wschodniej stronie ul.Szaflarskiej (os. Równia Szaflarska III - ul.Podhalańska i Podtatrzańska). Okres ten to również podjęcie realizacji osiedla domów jednorodzinnych i tzw. MDM-ów na os. W.Witosa (os.Równia Szaflarska IV) oraz budowa budynków poza Nowym Targiem - na terenie Szczawnicy. Podjęcie szerokiej działalności budowlanej końcem lat 70-tych i początkiem lat 80-tych ubiegłego stulecia skutkowało także zmianami organizacyjnymi w samej Spółdzielni, a także powstawaniem budynków niemieszkalnych.

W 1975 roku powstało zaplecze remontowe i biura Spółdzielni (obecny budynek przy Al.Kopernika 7), w latach 1976 - 1978 pawilon handlowo-usługowy przy Al.Kopernika 12 wraz z Klubem osiedlowym (obecny Spółdzielczy Dom Kultury) oraz baza Zakładu Budowlano-Remontowego wybudowana w 1978 roku (obecna siedziba administracji Spółdzielni i Zespołu Konserwatorów przy ul.Podtatrzańskiej 74).
Okres ten to również budowa dróg (zarówno miejskich jak i osiedlowych) i pozostałej infrastruktury osiedlowej.

Zmiany w samej Spółdzielni skutkowały powstaniem jako jednostki wydzielonej Zakładu Budowlano-Remontowego (w roku 1980), przejęcia nadzoru nad działalnością inwestycyjną (w roku 1981) od Spółdzielczego Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyjnych "Inwestprojekt" w Nowym Sączu i powołania własnej komórki Spółdzielni w tym zakresie. Dodatkowo w latach 1976 - 1982 Spółdzielnia administrowała budynkami komunalnymi o łącznej powierzchni około 60 tysięcy m2, niezależnie od administrowania własnymi zasobami.

Łącznie w tym czasie oddano do użytku 32 budynki, w tym 29 budynków mieszkalnych obejmujących 1.627 mieszkań i 3 lokale użytkowe wbudowane oraz 3 budynki niemieszkalne. Na koniec 1982 roku zasoby Spółdzielni obejmują już 59 budynków wielorodzinnych obejmujących 3.101 mieszkań i 3 lokale użytkowe wbudowane oraz 3 budynki niemieszkalne W ciągu tych 10 lat ilość budynków się podwoiła w stosunku do roku 1972, a ponad dwukrotnie wzrosła łączna powierzchnia mieszkań. Spółdzielnia jest też inwestorem zastępczym dla innych inwestorów, prowadząc w ich imieniu realizację budynków.

W drugim dziesięcioleciu funkcje Członków Zarządu pełnią: Tadeusz Barbachen, Ryszard Frączek, Stanisław Guzik, Czesław Ćwiertnia oraz Józef Borowicz.

Lata 1983 - 1992

Lata 80-te ubiegłego wieku to dalsza realizacja osiedli - przy ul.Podtatrzańskiej, Sikorskiego, Maczka oraz przyjęcie koncepcji realizacji os.Równia Szaflarska V według nowych technologii wykonania. W okresie tym nastąpiło również wydzielenie się ze Spółdzielni pierwszej odrębnej spółdzielni. Postanowieniem Sądu z dnia 8 grudnia 1984 roku, na podstawie uchwały nr 5 z dnia 11 czerwca 1983 roku Zebrania Przedstawicieli oraz oświadczenia o celowości wydanego przez Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie, wpisano podział Spółdzielni z dniem 30 czerwca 1984 roku poprzez wydzielenie i utworzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Połoniny" w Szczawnicy.
W latach od 1985 do 1989 oddane zostały do użytku 3 budynki w Szczawnicy na os.Połoniny realizowane już dla nowo powstałej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczawnicy w ramach inwestorstwa zastępczego.
Rola i znaczenie Spółdzielni na terenie Nowego Targu nadal rośnie, w zasobach spółdzielczych zamieszkuje już połowa mieszkańców miasta Nowy Targ (prawie 12.900 osób). Rozwija się infrastruktura osiedli, powstaje duży zespół handlowo-usługowy (obecne budynki na Pl.Evry), pawilon handlowy przy ul.Szaflarskiej, garaże, jak również zakupiono budynki przy ul.Szaflarskiej 144-148. W 1988 roku zostaje oddana do użytku Szkoła Podstawowa nr 11 (Spółdzielnia jest inwestorem zastępczym dla Miasta), rozpoczęta budowa basenu przy szkole została jednak wstrzymana na etapie ław fundamentowych, zaprojektowane jest przedszkole i żłobek oraz nowa przychodnia. Wobec planowanych efektów mieszkaniowych oraz decyzji centralnych władz spółdzielczych końcem lat 80-tych rozpoczęto nabór nowych członków, w tym przejęto ok. 500 kandydatów Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Niwa", która mimo istnienia od 1981 roku nie przystąpiła do budowy mieszkań.

W latach 1983 - 1992 oddano do użytku 30 budynków, w tym 24 budynki mieszkalne wielorodzinne obejmujące 733 mieszkania i 4 lokale użytkowe wbudowane oraz 6 budynków niemieszkalnych. W ciągu tych 10 lat wybudowano także 189 garaży wolnostojących i 16 wbudowanych w budynku pawilonu handlowego. W latach 1980 - 1992 oddano również do użytku 22 budynki mieszkalne jednorodzinne segmentowe oraz 5 budynków wielorodzinnych na os.Witosa (165 mieszkań).

Ogółem zasoby na koniec 1992 roku to 108 budynków obejmujących 3.927 mieszkań, w tym 86 budynków wielorodzinnych z 3.835 mieszkaniami i 10 lokalami niemieszkalnymi wbudowanymi oraz 9 budynków niemieszkalnych.

Niestety zmiany ustrojowe i polityka pierwszych Zarządów Miasta doprowadziła do podziału miasta na dwie części obejmujące: „stare miasto” na północ od Al.Tysiąclecia i „nowe miasto” na południe. Części terenów nie udało się Miastu wykupić, a wykupionych już terenów pod budowę nowych osiedli Spółdzielni nie przekazano. W tej sytuacji Spółdzielnia musiała odstąpić od planów budowy prawie 1.200 mieszkań (os.Równia Szaflarska V) dla członków oczekujących i skupić się na budowie już rozpoczętych inwestycji.

Początek lat 90-tych to zmiany personalne w Zarządzie Spółdzielni, Prezesem Zarządu zostaje Adam Jung a następnie Rozalia Kryj. W składzie zarządu w latach 1986 - 1992 pracują : Józef Cybulski, Janusz Porosło, Alina Wrocławska, Marek Kopeć, Andrzej Piszcz i Kazimierz Adamek.

Lata 1993 - 2002

Czwarta dekada istnienia Spółdzielni to dokończenie rozpoczętych wcześniej budynków oraz budowa kilku budynków wykorzystujących pozostające dotąd w dyspozycji Spółdzielni puste tereny - przy ul.Sikorskiego i Podtatrzańskiej. Następuje wydzielenie się ze Spółdzielni drugiej odrębnej spółdzielni obejmującej powstałe osiedle mieszkaniowe na os.Witosa. Postanowieniem Sądu orzeczony został podział i utworzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im.W.Witosa w Nowym Targu z dniem 30 czerwca 1993r. Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe ulega zahamowaniu, natomiast na plan pierwszy wysuwają się remonty istniejących budynków i uzupełnienie infrastruktury. W połowie lat 90-tych ubiegłego wieku rozpoczyna się okres termomodernizacji budynków, obejmującej docieplenie ścian budynków oraz montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami. Rusza również montaż liczników wody w budynkach i mieszkaniach. Końcem lat 90-tych MPEC montuje w budynkach liczniki ciepła oraz podejmuje sukcesywną wymianę przestarzałych węzłów hydroelewatorowych na wymienniki.

Do roku 1998 Spółdzielnia dokonuje też regulacji prawnej w księgach wieczystych prawie wszystkich terenów i następnie przystępuje do wykonywania podziałów geodezyjnych wyodrębniających działki budowlane pod poszczególnymi budynkami. Wydzielono także część dróg z terenów osiedli i przekazano Gminie Miasto Nowy Targ jako drogi gminne (publiczne).

W tych latach oddano do użytku 6 budynków, w tym 3 budynki mieszkalne wielorodzinne obejmujące 121 mieszkań oraz 3 budynki niemieszkalne. W ciągu tych kolejnych 10 lat wybudowano także 79 garaży wolnostojących i 12 wbudowanych w budynkach pawilonów handlowych oraz 8 garaży „blaszaków”.

Na koniec 2002 roku zasoby Spółdzielni obejmują 84 budynki wielorodzinne z 3.883 mieszkaniami i 7 lokalami użytkowymi wbudowanymi oraz 12 budynków niemieszkalnych i 304 garaże.
Na docieplenie ścian budynków Spółdzielnia wykorzystuje jedynie własne środki finansowe. Powoli obraz szarych osiedli zaczyna się poprawiać, ponadto uzyskano pozwolenia na budowę kilkuset kolejnych miejsc postojowych dla samochodów w miejsce istniejących parkingów o wątpliwej jakości, stanie technicznym i wyglądzie, często wykonanych we własnym zakresie przez mieszkańców i nie spełniających żadnych norm.

Końcem lat dziewięćdziesiątych w skład Zarządu Spółdzielni wchodzi Cecylia Chochorowska.

Lata 2003 - 2012

Piąta dekada istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu to powrót do pierwotnej nazwy Spółdzielni (w 2003 roku) oraz realizacja postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, czyli dokonywanie przekształceń własnościowych i zmiana sposobu rozliczeń poszczególnych nieruchomości. Jest to także okres zakończenia inwestycji budowlanych – wybudowano tylko 1 budynek wielorodzinny o 24 mieszkaniach oraz przygotowano koncepcję realizacji kolejnego, jednak zmiany ustawowe obowiązujące od 31 lipca 2007 roku wstrzymały tę inwestycję na czas nieokreślony.
Dzięki aktywności grupy członków Spółdzielni, Rada Miasta Nowy Targ udzieliła 85 % bonifikaty na wykup przez nowotarskie spółdzielnie mieszkaniowe terenów zagospodarowanych przez nie pod budownictwo mieszkaniowe i będących w użytkowaniu wieczystym tych spółdzielni. Spółdzielnia dokonała na tej podstawie wykupu wszystkich terenów zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i prawie wszystkimi budynkami garażowymi oraz kilku innych nieruchomości - ogółem ok. 24 ha za kwotę ok. 700 tys. złotych.

Dokonana regulacja prawna terenów, wydzielenie geodezyjne poszczególnych zabudowanych nieruchomości oraz wykup terenów pozwoliły na realizację uprawnień członków do uzyskiwania praw odrębnej własności lokali w miejsce dotychczasowych spółdzielczych praw do lokali. Prawie wszystkie wymagane ustawowo uchwały Zarządu w tym zakresie zostały podjęte w 2003 roku i końcem tego roku rozpoczyna się zawieranie umów notarialnych. Powstanie praw odrębnej własności lokali powoduje również całkowitą zmianę systemu rozliczeń kosztów w Spółdzielni. Od 1 stycznia 2004 roku w miejsce dotychczasowej wspólnej gospodarki, wprowadzono indywidualne rozliczanie każdej nieruchomości w pełnym zakresie.

Niekonsekwentne dokonywanie zmian w spółdzielczości mieszkaniowej przez rządzących krajem po 1990 roku, a szczególnie w 2007 roku doprowadziło do nowych napięć, tym razem pomiędzy samymi członkami. Zaczęły się również ujawniać spory i brak współpracy pomiędzy poszczególnymi budynkami. Geodezyjne granice nieruchomości a tym samym własności, ujawniły brak zrozumienia wspólnych potrzeb i zasad dobrego sąsiedztwa. W niektórych przypadkach ujawniła się nawet zwykła złośliwość.

Choć zrozumienie, że "Spółdzielnia" to członkowie a nie Zarząd wzrasta, to jednak obserwujemy minimalną aktywność członków na walnych zgromadzeniach (frekwencja rzędu ok. 1 - 2 %).
Odejście od wspólnej gospodarki finansowej dla jednych obniżyło koszty utrzymania mieszkań, dla innych oznaczało ponoszenie znacznie wyższych kosztów, szczególnie dla starszych budynków lub wyposażonych w dodatkowe urządzenia (pompy podnoszące ciśnienie wody czy windy). Powstanie praw odrębnej własności umożliwiło wyjście ze Spółdzielni znaczącej liczby obiektów użytkowych, które dokładały się do ogólnej puli uzyskiwanych przez Spółdzielnię środków finansowych.

Zarazem ustanowienie w danej nieruchomości praw odrębnej własności do wszystkich lokali wymusza powstanie wspólnoty mieszkaniowej nawet wbrew woli mieszkańców. Tak musiała powstać wspólnota mieszkaniowa w budynku wielorodzinnym wybudowanym przy ul. Podtatrzańskiej.

Końcem 2007 roku na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Jarosław Jakobiszyn, a końcem 2011 na stanowisko Członka Zarządu został powołany Piotr Paluszek. Na koniec 2011 roku zasoby Spółdzielni stanowią 84 budynki wielorodzinne obejmujące 3.924 mieszkania o łącznej powierzchni prawie 190 tys. m2 (w tym 1.738 mieszkań wyodrębnionych), 60 lokali użytkowych (w tym 12 wyodrębnionych), 304 garaże (w tym 68 wyodrębnionych) oraz lokale na potrzeby własne Spółdzielni (biura, warsztaty i Spółdzielczy Dom Kultury). Spółdzielnia zarządza także wspólnotą mieszkaniową powstałą z jej zasobów. Spółdzielnia zrzesza 3.789 członków, a w zasobach mieszka ok. 10,5 tysiąca ludzi tj. ok. 1/3 wszystkich mieszkańców miasta Nowy Targ. Praktycznie wymieniono na nową całą stolarkę (okna i drzwi) w częściach wspólnych budynków, wymieniono windy, jak również w praktyce wybudowano od nowa kilkaset miejsc postojowych dla samochodów.

XXI wiek to również znacząca poprawa stosunków Spółdzielni z Gminą Miasto Nowy Targ. Przykładowo Miasto przeprowadziło gruntowny remont ulicy gen. Maczka, ulicy Podtatrzańskiej, ulicy Wojska Polskiego, ulicy Powstańców Śląskich, Alei Kopernika wraz z budową parkingów, a w porozumieniu ze Spółdzielnią urządzony został Skatepark przy Al.Solidarności oraz plac zabaw przy budynku ul.Szaflarska 148.

Podsumowanie

W ciągu tych 50-lat swego istnienia Spółdzielnia prawie 40-krotnie zwiększyła swoje zasoby w porównaniu do zasobów obu łączących się w 1962 roku spółdzielni mieszkaniowych. Wybudowano kilometry dróg osiedlowych, chodników i innej infrastruktury osiedli. W roku 2012 został w całości docieplony ostatni budynek wielorodzinny, jak również rozpoczęto gruntowny remont i modernizację budynku pawilonu handlowego przy Al.Kopernika 12. Jedynie czego dotychczas jeszcze się nie udało to gruntowny remont dróg osiedlowych i budowa placów zabaw z prawdziwego zdarzenia, jednak wymaga to ogromnych nakładów finansowych.

Obecne zatrudnienie to mniej niż połowa osób pracujących w Spółdzielni 20 lat temu, a zarazem przez całe dziesięciolecia nadal prowadzona jest działalność społeczno-wychowawcza, głównie w oparciu o Spółdzielczy Dom Kultury. Prowadzone zajęcia skierowane są zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do dorosłych. Z zajęć tych korzysta ok. 500 osób tygodniowo a za wizytówkę wskazać można wspierany od lat przez Spółdzielnię dziecięcy zespół regionalny "Mali Hyrni" wielokrotnie nagradzany na różnych festiwalach. Spółdzielczy Dom Kultury organizuje wiele imprez, także we współpracy z innymi instytucjami, w tym miejskimi (Urząd Miasta Nowy Targ czy Miejski Ośrodek Kultury) i współpraca w tym zakresie zawsze bardzo dobrze się układała. Dla poprawy bezpieczeństwa na osiedlach, Spółdzielnia udostępnia lokal funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz wielokrotnie udostępniała swe budynki do ćwiczeń Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu równocześnie starając się aby współpraca z tymi jednostkami układała się jak najlepiej.

W roku 2012 Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu została wyróżniona tytułem "Geparda Biznesu 2011" oraz tytułem "Dobra Spółdzielnia 2012".

Należy uznać wielkie zasługi dla prekursorów spółdzielczości mieszkaniowej w Nowym Targu, którzy niezależnie w roku 1958 powołali do życia dwie spółdzielnie mieszkaniowe, z których powstała nasza Spółdzielnia, bez których obecne oblicze Nowego Targu nie byłoby możliwe. Nie sposób nie wspomnieć też w szczególności o Przewodniczących Rady Nadzorczej tj. w kolejności: Stanisław Kłos, Kazimierz Wielgus, Stanisław Maciąga, Józef Borowicz, Konstanty Marcińczak, Wanda Tarasiewicz, Tadeusz Piątek, Stanisław Kowalczyk, Józef Jodłowski, Kazimierz Trzaskowski, Janusz Kawka.

Wszystkim Państwu oraz o wielu innym członkom Rady Nadzorczej i Przedstawicielom na przestrzeni tych 50 lat, których nie byłem w stanie wymienić, wszystkim członkom Spółdzielni i pracownikom bardzo dziękuję za ich wkład w rozwój i działalność Spółdzielni, bez których Spółdzielnia nie przetrwałaby tych 50 lat.

Opracował: Jarosław Jakobiszyn
Może Cię zainteresować
komentarze
sroczka14.10.2012, 05:47
do @gawron-czekal na gawrona albo na wrone!!:)też pytanie!!
gawron13.10.2012, 22:59
a kafka co tam robił?
kikuś12.10.2012, 13:04
@snikki-dla kogo była to piekna historia to byla:(Dla mnie i wielu innych myslących to bły wredne ,paskudne czasy!!:(niech nigdy nie wracają!!Falsz i obłuda i przywileje dla czerwonych!!To była ta Twoja historia!!
tow.szmaciak12.10.2012, 11:15
@snikki-,masz bardzo wybórczą pamięć!!od 1945 aż do 1989 roku rządzili Twoi ulubiency!!Armia Krajowa,Żolnierzę wyklęci,i wielu innych Patriotow pamietaja Wasze rządy!!A że mamusia była w USA-no to los szczęscia albo tatus umocowany tam gdzie powinien!:)Konsumy były na Placu Pokoju-obecnie Rynek-jest tam teraz sklep prywatny z obuwiem a wtedy jeszcze konsumy sasiadowaly ze sklepikiem u tzw.Rajskiego!!Znam to bo moi koledzy-dzieci milicjantow tam na obiadki chodzily a mnie slinka ciekla bo nie moglem!Sądze że nie byleś takim zwyklym szarym obywatelem bo gdyby tak bylo to nie pisal byś takich bredni!Pozdrowka towarzyszu!Łukaszenka czeka!
Snikki11.10.2012, 20:06
Tow.szmatławiec pisze tak :"Puste pólki w sklepach,szarość ,upodlenie, kolejki ,nieznani sprawcy mordujący opozycje,śmierć Ks.Jerzego Popiełuszki,stan wojenny-mam wyliczać dalej?"
To o czym ty myślisz działo się od 1980 roku do 1989 a co z resztą? Paszport-moja matka była w USA w latach siedemdziesiątych bez żadnego problemu.
Drugi znawca historii-precz z komórką- pisze coś o żółtych firankach.Napisz mi, jeśli wiesz gdzie były Konsumy w NT?
Aha,jeszcze jedno -w tamtym czasie byłem zwykłym ,szarym obywatelem zadowolonym z życia i tamtego dobrobytu.

Przypominam o temacie artykułu. Moderator.
hm hm11.10.2012, 15:03
@sisi:)co to są ręco nogi?:)
precz z komuną11.10.2012, 12:58
@Snikki-byłeś przy korytku ?Korzystaleś z Konsumów,sklepow za żołtymi firankami?Mialeś dobra prace dzięki przynależności?To nie dziwie sie że takie pierdoły wciskasz!
sisi11.10.2012, 12:25
tow. szmaciak, Białoruską opozycję wysyłają do Polski, ale bronią się ręcami nogami. To jak to jest.
tow. szmaciak11.10.2012, 06:53
Snikki-piewco komuny!!Bialorus czeka!!Dla kogo to byla piekna historia to byla!Może dla Ciebie towarzyszu!Dla mnie to ona nie byla piękna!Puste pólki w sklepach,szarość ,upodlenie, kolejki ,nieznani sprawcy mordujący opozycje,śmierć Ks.Jerzego Popiełuszki,stan wojenny-mam wyliczać dalej?No więc spadaj na Białoruś czerwońcu z krotką pamięcią!!
tow.szmaciak11.10.2012, 06:49
Nostalgia za minionym okresem!:)Powrocmy jak za dawnych lat!!:)SNIKKI-tesknisz za minonym okresem?Bialoruś w zasięgu reki!!Lukaszenka potrzebuje takich jak Ty!!:)No i jeszcze masz w zanadrzu Fidelowy raj!:)Droga wolna bo teraz przynajmniej masz paszport w domu i nie skamlesz u towarzyszy aby Ci go wydali!Czujesz rożnice towarzyszu?:)Oni dbali ale o swoich towarzyszy wiernych i biernych!/.../!:(
sisi10.10.2012, 23:01
Snikki, żebyś wiedział. Po co nam to było?
Snikki10.10.2012, 20:41
Kawał pięknej historii i potęgi komuny,oni potrafili zadbać o zwykłego człowieka.Dziś co?Wy blokosie żrecie się o każdy kawałek "swojego" terenu który wydarliście właścicielom a ludzie maja już dość tej niby transformacji trwającej 22 lata.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl