19.09.2014, 00:49 | czytano: 2317

Mieszkanka Krośnicy - Rozalia Szaflarska świętuje setne urodziny (uzupełnienie)

NOWY TARG. Pani Rozalia Szaflarska z Krośnicy ukończyła dziś 100 lat. Z tej okazji wójt gminy Stanisław Gawęda wraz z przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Kwiatkiem w imieniu władz samorządowych Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz własnym złożyli szanownej Jubilatce gratulacje i gorące życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz kolejnych jubileuszy.
Na uroczystości w Zakładzie Opieki Leczniczej w Nowym Targu obecni byli również dyrektor ZOL w Nowym Targu Marek Wierzba, przedstawiciele KRUS, kierownik USC w Krościenku Katarzyna Ziemianek, rodzina jubilatki oraz pacjenci ZOL-u.
Wójt podkreślił w swoim przemówieniu, że Pani Rozalia osiągnęła wiek, o którym marzymy wszyscy i którego życzymy sobie wzajemnie w szczególnie uroczystych dla nas chwilach.

Kapela góralska zagrała Solenizantce góralskie 200 lat.

Prezes KRUS w związku z osiągnięciem wieku 100 lat przez Panią Rozalię przyznał jej stałą premie do świadczenia, które dotychczas otrzymywała. Na zdjęciu - z-ca kierownika Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu Stanisław Hyclak wraz z z-cą kierownika Wydziału Świadczeń PT w Nowym Sączu Bartłomiejem Stawiarskim, odczytują list gratulacyjny od prezesa KRUS i składają życzenia. - Jednocześnie tą drogą pragniemy podziękować władzom gminy Krościenko n/Dunajcem oraz Dyrekcji Szpitala w Nowym Targu za zorganizowanie bardzo miłej sympatycznej i przede wszystkim bardzo sympatycznej uroczystości dla Pani Rozalii, jej rodziny praz przyjaciół z oddziału. Gratulujemy organizatorom, a Pani Rozalii jeszcze raz wszystkiego najlepszego - dodają pracownicy KRUS.

źródło: UG Krościenko n/Dunajcem, KRUS,
Zobacz pełną wersję podhale24.pl