11.01.2016, 18:17 | czytano: 758

Stowarzyszenie LGD Gorce-Pieniny z nową strategią

Po kilku miesiącach pracy, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, wywiadach grupowych, konsultacjach przy kawie i badaniach ankietowych, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” przyjęło Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023.
Strategia powstała dzięki zaangażowaniu mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD Gorce-Pieniny, tj. Czorsztyna, Krościenka nad Dunajcem, Ochotnicy Dolnej i Szczawnicy. Ostateczny kształt dokumentu Strategii opracowany został przez Zespół ds. opracowywania LSR, którego zadaniem poza systematyzowaniem zebranych informacji było dostosowanie dokumentu do uwarunkowań prawnych oraz wypracowanie ostatecznej wersji.
Kwota wsparcia o jaką ubiega się Stowarzyszenie wynosi 6 350 000zł, w tym:
• 5 000 000zł na wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
• 100 000zł na projekty współpracy
• 1 250 000zł na wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Pozyskane środki pozwolą na realizację inicjatyw mających na celu integrację i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.

Już w drugim półroczu 2016r. uruchomione zostaną nabory na realizację przedsięwzięć:
• Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety
• Podejmowanie działalności gospodarczej
• Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD
• Zachowanie tożsamości regionalnej

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny na lata 2016 – 2023 można pobrać na stronie internetowej www.leadergorce-pieniny.pl w zakładce LSR 2016-2023. Więcej informacji na temat planowanych przedsięwzięć i naborów można uzyskać w biurze Stowarzyszenia: Krościenko n/D, ul. Rynek 32 (budynek starej plebanii).

Źródło: materiały prasowe
Zobacz pełną wersję podhale24.pl