01.02.2016, 12:54 | czytano: 1996

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Nowe Bystre

Po długich staraniach, jednostka OSP Nowe Bystre pozyskała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA-P360 z napędem 4x4. Zakupiony samochód posiada zbiornik o pojemności 3 tys. litrów.
Zakup samochodu wiąże się z wcześniejszą decyzją Komendanta Głównego PSP o włączeniu OSP Nowe Bystre do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka działa w tych strukturach od 19 października 2015 roku.
Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 702 000 złotych. Kwota ta została zgromadzona dzięki dofinansowaniu z kilku źródeł. Komenda Główna Straży Pożarnej przeznaczyła na ten cel 200 tys. zł, z Urzędu Gminy Poronin otrzymano kwotę 300 tys. zł, natomiast Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przekazał 150 tys. zł. Pozostałe 52 tys. zł zostało pokryte ze środków własnych OSP Nowe Bystre.
Nowy samochód, aby mógł brać udział w akcjach ratowniczych, musiał zostać wyposażony w niezbędny sprzęt. Do tej pory udało się zgromadzić między innymi sprzęt gaśniczy i medyczny, aparaty powietrzne, agregat prądotwórczy oraz pompy szlamową i pływającą. Konieczny jest zakup sprzętu do ratownictwa technicznego oraz dodatkowego wyposażenia gaśniczego.

Uroczyste przekazanie kluczyków do samochodu zostało zorganizowane w Szkole Aspirantów w Krakowie w dniu 30 stycznia 2016 roku. Kluczyki do swojego nowego samochodu odebrali przedstawiciele naszej jednostki.

Zarząd oraz druhowie OSP Nowe Bystre składają serdeczne podziękowania wszystkim organizacjom i osobom, które przyczyniły się do zrealizowania tego przedsięwzięcia.

Zarząd OSP Nowe Bystre
Zobacz pełną wersję podhale24.pl