03.03.2016, 09:00 | czytano: 2283

Rewitalizacja stolicy Podhala

Władze Nowego Targu rozpoczęły prace nad rewitalizacją miasta. Urząd przystąpił do sporządzania analiz związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W pierwszym etapie magistrat prosi mieszkańców o wypełnienie ankiet.
- Wyznaczenie tych obszarów będzie realizowane przy jak najszerszej partycypacji społecznej mieszkańców Nowego Targu. Chodzi bowiem o przygotowanie w pełni akceptowalnej publicznie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na wybranym obszarze, który będzie przedmiotem rewitalizacji - informuje burmistrz Grzegorz Watycha w komunikacie skierowanym do mieszkańców miasta.
Rewitalizacja miast - jak przekonuje - jest najbardziej kompleksową odpowiedzią na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich miast. Weryfikacja tych zjawisk połączona z inwentaryzacją określonych potrzeb inwestycyjnych winna doprowadzić do wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowy Targ, który nie może być większy niż 20% powierzchni miasta oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jego mieszkańców.

Ważnym atutem rewitalizacji jest także możliwość podzielenia obszaru rewitalizacji na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. Po wyznaczeniu obszaru rewitalizacji i przyjęciu, zgodnie z ustawą o rewitalizacji jego granic przez Radę Miasta Nowy Targ będą kontynuowane prace nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ na lata 2016-2022”.

Program ten będzie dokumentem narzędziowym, służącym do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych UE na realizację zadań w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej, której realizacja winna przyczynić się do wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, czyli podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców, poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępności usług publicznych.
Aby rewitalizacja zakończyła się sukcesem musi mieć szeroki kontekst społeczny i zaangażować jak największą grupę beneficjentów (interesariuszy), którzy zaangażują się w realizację działań rewitalizacyjnych. Swoje projekty winny realizować nie tylko władze samorządowe Nowego Targu, ale również przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

Rewitalizacja stwarza duże możliwości do szerokiego współdziałania wszystkich aktywnych mieszkańców miasta, którzy chcą mieć swój osobisty udział w rozwoju miasta Nowy Targ, w budowaniu potencjału rozwojowego Nowego Targu, jako wiodącego ośrodka administracyjnego, gospodarczego, handlowego, naukowego i kulturowego dla całego Subregionu Podhala.
Burmistrz zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta Nowy Targ do wypełnienia ankiety rewitalizacyjnej, która została zamieszczona na stronie internetowej www.nowytarg.pl/rewitalizacja. Wypełnione ankiety prosimy przesyłać do 11 marca bieżącego roku na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 lub elektronicznie: sekretariat@um.nowytarg.pl.

Źródło: Urząd Miasta w Nowym Targu
komentarze
qwerty07.03.2016, 08:19
Rewitalizujcie basen na osiedlu Na Skarpie
Jożin z gnoja04.03.2016, 09:06
A gdzie ul. Grel? O bocznej już nie wspomnę.Syf,bród,smród i błoto po kolana!
zawiedziony03.03.2016, 21:14
Wystarczyło 1,5 roku rządów Grześka Pinokia a już miasto popadło w ruinę, strach się bać co zostanie po nim i jego kolesiach po czterech latach rządów-jedno pewne trzy letni samochód służbowy.
Zz03.03.2016, 20:23
Całe miasto można określić w trzech literach, b,d c,czyli brudno,dziurawo, ciemno
teraz wy03.03.2016, 15:29
kostka w rynku strona wschodnia, aż płakać się chce.....
z tela03.03.2016, 15:23
Drodzy nowotarżanie, posprzątajcie kolo swoich posesji!
Zaglądnijcie na tyły budynku Pomocy Społecznej na ul. Kościuszki jaki tam brud.
Następny syf w tej okolicy to skarpa i chodnik przy bulwarach w rejonie Bursy Gimnazjalnej.
Zobaczcie jak wygląda stara szopka tuż przy podjeździe z tych bulwarów a w niej niesamowite składowisko odpadów. Może ktoś z Was zna właścicieli i zwróci im uwagę.
odmładza03.03.2016, 15:10
Jeden belkot kto ci to pisal burmistrzu podział obszaru na pod obszary i potem na subobszary .lepiej zrewitalizuj chlopie urzad, bo jak sie weźmiesz za ulice to jeszcze kadencjia nie minie a trza bee remonty.
allumabasadam03.03.2016, 15:07
Bedzie Dubaj !
gagarin03.03.2016, 10:23
Ankiet???!!!

ULICA DŁUGA !!!
dziury widać z kosmosu! Jest zdegradowana dogłębnie!
wyjść zza biurek to obejdzie się bez ankiet!
Zobacz pełną wersję podhale24.pl