10.03.2016, 01:16 | czytano: 800

Inicjatywa "Sercem tkane" zauważona przez Ministerstwo Kultury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Lokalnej Grupie Działania Gorce-Pieniny - dotację w wysokości 20 tys. zł ramach programu Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna.
Dotacja zostanie wykorzystana na realizację projektu pn: „Sercem tkane”, który zakłada przeprowadzenie zajęć z zapomnianego już rękodzieła ludowego z zakresu tkania ręcznego na krosnach. Zajęcia przeprowadzone będą na zasadzie Mistrz i Uczeń w Regionalnej Izbie w Sromowcach Wyżnych.
Pilotażowe zadanie pn. „mistrz tradycji” związane jest w sposób bezpośredni z międzypokoleniowym przekazem unikatowej wiedzy i umiejętności kulturowych w dziedzinach objętych ochroną w ramach Konwencji UNESCO z 2003 roku.

"Nasz projekt wpisuje się w dziedzinę objętą ochroną, uzyskał wysoką ocenę i będzie realizowany do końca 2016r. Zamierzeniem projektu jest zachowanie ciągłości tradycji rękodzielniczej tkania na krosnach oraz ożywienie, popularyzacja i pobudzenie zainteresowania wśród młodego pokolenia starym rzemiosłem" - wyjaśniają członkowie zarządu LGD Gorce-Pieniny.

mat. prasowy, opr. s/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl