14.03.2016, 10:08 | czytano: 961

Są pieniądze na ochronę zabytków

Prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub inwentarzy muzealnych, konserwacja oraz restauracja zabytkowych parków i ogrodów oraz prace przy zabytkach ruchomych mogą uzyskać wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Od początku marca można składać wnioski o dofinansowanie tego typu działań. W RPO na ochronę zabytków zarezerwowano aż 143 mln zł.

W ramach 6 osi priorytetowej RPO 2014-2020 wsparciem objęte zostaną zarówno na projekty mniejszej skali (tj. projekty których wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi od 500 tys. zł do 3 mln zł.), jak i projekty większej skali (tj. projekty o wartości kosztów kwalifikowalnych powyżej 3 mln zł., dla których maksymalna kwota wsparcia wynosi 8 mln zł.). Na projekty mniejszej skali w programie operacyjnym zarezerwowano ponad 46 mln zł, a na projekty większe aż 97 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektów to 75 proc.

O dotacje mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego (JST), jednostki organizacyjne JST, instytucje kultury, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły i związki wyznaniowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, uczelnie, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, administracja rządowa, parki narodowe mogą już starać się o dotację na ochronę zabytków i ich konserwację.

Rozpoczęty nabór ma charakter jednorazowy na całość dostępnej alokacji. Wnioski można składać do 31 maja 2016 r. do godz. 15:00.


Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Zobacz pełną wersję podhale24.pl