18.04.2016, 23:40 | czytano: 3118

Szkolenie dla kandydatów na ratowników (zdjęcia)

W dniach 16 - 17 kwietnia odbyło się w GP GOPR szkolenie BHP dla kandydatów na ratowników górskich, którego głównym zadaniem było "wdrożenie i przygotowanie ich do służby ratowniczej w górach".
Jak informują ratownicy na swoim profilu na FB - w trakcie dwóch dni zajęć 19 nowo przyjętych kandydatów zaznajamianych było z organizacją służby górskiej, historią GOPR, regulaminami i statutem. Podczas zajęć praktycznych poznawali min. podstawy pomocy w górach, zasady działania łączności, topografię oraz letnie środki transportu. Zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną mogli wykorzystać już w nocy pierwszego dnia kiedy to uczestniczyli w pozorowanej akcji na Luboniu Wielkim w Beskidzie Wyspowym. Dodatkowo drugiego dnia szkolenia kandydaci mieli możliwość obserwacji realnych działań starszych kolegów, którzy razem z załogą śmigłowca LPR przygotowywali się do działań ratowniczych w Pieninach.
Było to pierwsze z obowiązkowych szkoleń w GOPR. Teraz czeka ich minimum 2 letni staż kandydacki, podczas którego, każdy musi spełnić szereg wymagań (min. kurs KPP, aktywne uczestnictwo w akcjach ratunkowych i szkoleniach, pełnienie społecznych dyżurów) aby w przyszłości zostać pełnoprawnym ratownikiem górskim.

Grupa Podhalańska GOPR, opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl