23.08.2016, 21:23 | czytano: 1652

Konkurs Literacki „Ulica Kościeliska” 2016

zdj. Piotr Korczak
Związek Podhalan oddział Zakopane zaprasza do udziału w konkursie literackim dotyczącym najstarszej ulicy Zakopanego – Kościeliskiej. Organizatorzy mają nadzieję, że jedna z najpiękniejszych ulic miasta, przy której znajduje się wiele zabytków i pracowni artystycznych, skłoni do sięgnięcia po pióro, a przez to do popularyzowania ulicy Kościeliskiej.
Termin nadsyłania utworów upływa 20 września br. (decyduje data wpłynięcia).
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy piszący w języku literackim lub w gwarze podhalańskiej. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas niepublikowane.

2. Każdy Autor może przesłać maksymalnie trzy utwory literackie. Każdy z utworów winien być podpisany wyłącznie godłem. Imię i nazwisko oraz dokładny adres Autora należy podać w osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej godłem i włożonej do koperty zawierającej utwory. Jeden Autor może występować pod jednym godłem. W przeciwnym wypadku Autor nie będzie uczestniczył w konkursie.

3. Każdy z utworów winien być przesłany w czterech egzemplarzach (oryginał i trzy kopie) pisanych na komputerze lub maszynie do pisania. Rękopisy dopuszczalne są jedynie w przypadku bardzo czytelnego pisma (pismo drukowane).

4. Prace oceniane będą przez Jury w kategoriach wiekowych: -dzieci i młodzież do lat 15 -od lat 15 do 100. Oraz w dwóch kategoriach: - utworów pisanych gwarą podhalańską - utworów pisanych językiem literackim

5.Termin nadsyłania utworów upływa z dniem 20 września 2016(decyduje data wpłynięcia) Utwory prosimy przesyłać na adres: Związek Podhalan Oddział w Zakopanem 34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 4 z dopiskiem: KONKURS LITERACKI

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wtorkowych posiadów góralskich w dniu 27września 2016 w Białej Izbie ul. Kościuszki 2 w Zakopanem. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do Autorów prac werdyktu Jury (poza pracami nagrodzonymi). Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w wydawnictwach zakopiańskiego oddziału Związku Podhalan
7. Nie przewidujemy autoryzacji prac przed ich ewentualną publikacją.

8.Wysokość nagród zostanie ustalona przez Organizatorów Konkursu po jego rozstrzygnięciu

9 . Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniu wyników.

organizator
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl