27.09.2016, 18:17 | czytano: 2785

Piękny jubileusz OSP w Niedzicy (zdjęcia)

Mszą Św. w kościele p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy rozpoczęto obchody 110-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzicy oraz poświęcenia i przekazania nowego samochodu pożarniczego typu MAT TGM 18.340.
Mszę Św. dziękczynną w intencji strażaków i całej jednostki odprawił jej kapelan ks. kan. Józef Bednarczyk. Miała ona wyjątkowy charakter, gdyż strażacy przynieśli ze sobą relikwie św. Floriana, które uroczyście zostały przekazane niedzickiej parafii. Po jej zakończeniu wszyscy zaproszeni goście oraz licznie zebrani mieszkańcy przeszli na miejsce uroczystości – plac przed remizą OSP, gdzie odbyła się część oficjalna, którą rozpoczęto wyciągnięciem flagi państwowej na maszt. Prezes OSP w Niedzicy przywitał zaproszonych gości, wśród których byli: dh Edward Siarka – Poseł na Sejm RP, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Pan Stanisław Barnaś – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Bogusław Waksmundzki – Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, st. kpt. Piotr Domalewski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu, dh Jozef Kovalčik – Predseda kontrolnej a revíznej komisie Slovenskej Republiky, dh Vendelin Fogaraš – exprezident a obecnie prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej Republiky, dh Peter Duda – podpedseda okresného výboru DPO, Pan Jozef Dudžak – Starosta wsi Spišské Hanušovce na Słowacji, ks. kan. Jerzy Filek – kapelan strażaków powiatu nowotarskiego, ks. kan. Józef Bednarczyk – Proboszcz Parafii Niedzica, ks. Łukasz Jachymiak – Wikariusz Parafii Niedzica, ks. Ondrej Želonka – Proboszcz Parafii Spišské Hanušovce na Słowacji, Pani Katarzyna Kubasiak – Radna Powiatu Nowotarskiego, Pan Jan Rataj – Radny Powiatu Nowotarskiego, Pan Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne, Pani Joanna Słowik – Sekretarz Gminy Łapsze Niżne, Pan Zdzisław Majerczak – Przewodniczący Rady Gminy Łapsze Niżne, Radni: Pan Jan Noworolski, Pani Janina Schlegel, Pan Antoni Szewczyk, Pan Henryk Janeczek, Pan Józef Prelich, Pan Tomasz Markowicz, Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łapszach Niżnych z Komendantem Józefem Prelichem, Pan Zbigniew Karkoszka – Komendant Posterunku Policji w Łapszach Niżnych, Pani Ewa Jaworowska-Mazur – Dyrektor Muzeum - Zespołu Zamkowego w Niedzicy, Pan Jakub Modrzyński – właściciel firmy VECTOR, Państwo Maria i Józef Łopata – Wyrób, Sprzedaż i Usługi Szklarskie i Stolarskie, Państwo Helena i Antoni Szewczyk – Gościniec H.A.T.A., Pan Jan Nowak – sołtys wsi Niedzica wraz z Radą Sołecką, Pan Piotr Górecki – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy, Pan Antoni Szewczyk – Prezes Leśnej Wspólnoty Urbarialnej w Niedzicy, Pan Franciszek Arendarczyk – Prezes Kółka Rolniczego w Niedzicy, Orkiestra Dęta z Łapsz Niżnych z kapelmistrzem Henrykiem Kałafut, delegacje jednostek OSP ze Słowacji: Spišské Hanušovce, Slanská Huta i Tvarožná oraz z Polski: Niedary, Kościelisko, Krempachy, Nowa Biała, Dursztyn, Nowy Targ, Maniowy, Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Niżne, Sromowce Wyżne, Frydman, Falsztyn, Niedzica-Zamek, Kacwin, Łapszanka, Łapsze Wyżne, Trybsz i Łapsze Niżne, rodziców chrzestnych samochodu: Krystyna Lasak i Józef Łopata, przedstawicieli mediów oraz osoby współpracujące z naszą jednostką (Pani Krystyna Stanek, Pani Marta Święty, Pani Jolanta Kałafut, Pan Mateusz Niemiec, Pan Andrzej Chmiel), a także, członków OSP w Niedzicy w tym członków wspierających, dożywotnich i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
Po przywitaniu zaproszonych gości przytoczono zarys historii jednostki, która pomimo iż obchodzi jubileusz 110-lecia swojego istnienia, to jednak istnieją przesłanki potwierdzające jej istnienie znacznie wcześniej. Na przykładzie tej minimum 110-letniej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzicy możemy stwierdzić, że są ludzie dla których pomoc bliźnim jest wartością nadrzędną i którzy decydują się wstępować w szeregi pomimo nieodpłatnego charakteru tej służby. Historia OSP ukazuje, że do jej szeregów należeli ludzie, którzy kosztem swojego zdrowia, wolności czy nawet życia zasłużyli się dla naszej jednostki. Więźniowie obozów, osoby prześladowane, które w trudnych czasach wojen, zmiany przynależności państwowej, borykając się z licznymi problemami, klęskami żywiołowymi trwali i pomimo to szerokorozumiana ochrona przeciwpożarowa nie pozostawała im obojętna. Szkolili się, nabywali sprzęt, wznosili kolejne budynki służąc „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Bardzo istotnym punktem uroczystości było poświęcenie przez miejscowego Proboszcza, a następnie przekazanie ciężkiego samochodu pożarniczego. Kluczyki oraz dokumenty przekazali: Wójt Gminy Łapsze Niżne, Przewodniczący Rady Gminy Łapsze Niżne oraz rodzice chrzestni samochodu.

Obchody były także okazją do wręczenia odznaczeń oraz wyróżnień czy podziękowań. Wyróżniona i zauważona została sama jednostka OSP w Niedzicy. Województwo Małopolskie odznaczyło jednostkę medalem "Polonia Minor" - przyznawanym za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za dbałość o bezpieczeństwo Małopolski oraz pełną poświęceń pracę na rzecz mieszkańców regionu. Odznaczenie wręczył Pan Stanisław Barnaś. Jednostka otrzymała także od Starosty Nowotarskiego Medal Pamiątkowy Podhala będący zaszczytnym wyróżnieniem za zasługi dla regionu, który to medal wręczyli Pan Bogusław Waksmundzki oraz Pan Jan Rataj.

Za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej ,,BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI” odznaczeni zostali: Adam Święty i Józef Nowak.

ZŁOTY MEDAL ,,ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymali: Milan Groński, Andrzej Nowak, Andrzej Galik oraz Aleksander Dudas.

SREBRNY MEDAL ,,ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”: Walenty Krawontka, Andrzej Majerczak, Franciszek Micherda, Grzegorz Milaniak, Mariusz Milaniak.

BRĄZOWY MEDAL ,,ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”: Łukasz Kapołka, Zdzisław Majerczak, Adam Dunajczan, Tadeusz Malec, Dariusz Drążek.

Medal „ZA SPOLUPRÁCU III STUPŇA” otrzymali: ks. Józef Bednarczyk i Adam Święty.

Odznaką ,,STRAŻAKA WZOROWEGO” uhonorowani zostali: Robert Froncz, Andrzej Groński, Krzysztof Łopata, Elżbieta Majerczak, Ryszard Neupauer, Andrzej Wida, Damian Dudas, Piotr Pojedyniec i Marek Mondel. Przez Zarząd OSP w Niedzicy wyróżnieni zostali: Jan Kapołka, Józef Kapołka, Józef Kapołka, Andrzeja Kapołka, Andrzej Adamczyk, Józef Neupauer, Józef Willman, Jan Kopaczka, Jan Kopaczka, Walenty Olejarczyk, Franciszek Święty, Genowefa Święty oraz Franciszek Święty.
,,Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana” odznaczony został Aleksander Dudas.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzicy postanowił podziękować sponsorom, a to: Gmina Łapsze Niżne, Zespół Elektrowni Wodnych „NIEDZICA” S.A., Muzeum-Zespół Zamkowy w Niedzicy, Kółko Rolnicze w Niedzicy, Leśna Wspólnota Urbarialna w Niedzicy, Rada Sołecka sołectwa Niedzica, Nadleśnictwo Krościenko, Wyrób Sprzedaż i Usługi Szklarskie i Stolarskie – M. i J. Łopata, Firma VECTOR – Jakub Modrzyński, Firma AS GARNITEX – A. i S. Buksiak, Gościniec H.A.T.A. – H. i A. Szewczyk, P.U.H. „LOKIS” – Joachim Czornik i Bank Spółdzielczy w Nowym Targu.
Podziękowanie za współpracę oraz okazaną jednostce OSP pomoc otrzymali: ks. Józef Bednarczyk, ks. Łukasz Jachymiak, Komenda Powiatowa PSP w Nowym Targu, Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. małopolskiego - filia w Nowym Sączu, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK – właściciel Pan Leszek Chmiel, DHZ Spišské Hanušovce, DHZ Tvarožná, DHZ Slanská Huta, Pani Marta Święty, Pani Jolanta Kałafut, Pani Krystyna Stanek, Pani Krystyna Lasak, Pan Józef Łopata, Pan Mateusz Niemiec oraz Pan Andrzej Chmiel.

Po uhonorowaniu osób zasłużonych glos zabrali zaproszeni goście, którzy pod adresem jednostki kierowali wyrazy uznania i wiele ciepłych słów. Odczytano także listy gratulacyjne osób, które ze względu na swe zawodowe obowiązki nie mogły osobiście uczestniczyć w jubileuszu (Pani Poseł na Sejm RP – Anna Paluch, Pan Jam Hamerski – Senator RP, ks. mł. bryg. mgr Władysław Kulig – Kapelan Małopolskich Strażaków, Pan Krzysztof Faber – Starosta Nowotarski, mł. bryg. mgr inż. Mariusz Łaciak – Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu).

Część oficjalną zakończyła defilada pododdziałów oraz wspólny obiad z zaproszonymi gośćmi. Dla mieszkańców przygotowano także inne atrakcje, w tym występ grupy teatralnej z przygotowanym na tę okoliczność humorystycznym przedstawieniem czy koncert Orkiestry Dętej z Łapsz Niżnych.

Podziękowanie należy się spikerowi Krzysztofowi Regiec oraz dowódcy kpt. Rafałowi Urbaniakowi za sprawny przebieg uroczystości, a także wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tego, że obchody miały tak doniosły charakter. Jednostka składa podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do nabycia przekazanego samochodu oraz zapewnia, że będzie on służył mieszkańcom nie tylko Niedzicy, ale również miejscowości sąsiednich oraz wszędzie tam, gdzie tylko ta pomoc będzie potrzebna.

Niech więc św. Florian, którego relikwie otrzymaliśmy bezpiecznie nas prowadzi i błogosławi naszej pracy oraz da zdrowie nam i naszym rodzinom.

Adam Święty Prezes OSP w Niedzicy, zdj. OSP Niedzica
zobacz także
komentarze
do kolarza28.09.2016, 22:52
ty człowieku chyba nie wiesz co piszesz ...... zlikwidować jednostkę oddaloną o ponad 30 km od PSP . W dodatku taka zabudowa zwarta i łatwopalna. Gdybyś to powuiedział o Kowańcu to rozumiem ale tu?????
Zastanów się i nie wkładaj wszystkich do jednego wora ....
kask28.09.2016, 22:41
Mnie OSP w akcji kojarzy się z pospolitym ruszeniem. Dopiero PSP staje na wysokości zadania.
też kolarz28.09.2016, 20:06
W każdej wsi taki drogi sprzęt. Skąd na to są pieniądze. Czy strażacy ochotnicy potrafią to obsługiwać? Wydaje mi się, że jest to potrzeba zaistnienia na pielgrzymkach w rywalizacji międzywsiowej. Czas na przeanalizowanie potrzeb, ludzie nie mają co do gara włożyć.
urzędnik28.09.2016, 18:58
Kolarz:

Ty na poważnie, czy se żartujesz???

Jeżeli poważnie pizesz, to jak Sobie Ty to wyobrażasz?? Zamiast OSP, chcesz PSP....tylko jeżeli powstaną w miejsce OSP to "budżet pęknie" bo kto utrzyma wypłaty strażaków, w każdej jednostce conajmniej 4 strażaków.....a jeżeli nie w każdej miejscowości, to wytłumacz ludziom, czemu np. w Kościelisku, a nie na Olczy, czy w Szaflarach, a nie w Zaskalu......
Nie wspomnę, że te wsie, gdzie nie będzie PSP będą poszkodowane, bo zanim dojadą do pożaru z tej innej miejscowości tym Twoim lekkim autem to 3 stodoły będą stały w ogniu, a zanim dojadą kolejne PSP to już pół wsi, bo lekkim autem to se przyjadą popatrzeć jak się pali....
ej ty kolarzyk28.09.2016, 17:18
kolarz - no ja też będę szczery i powiem Ci że jestem za niedopuszczaniem do ruchu na drogach publicznych kolarzy
1 kolarz=mniej wypadków
i wtedy być może straże będą mniej potrzebne (co nie znaczy że nie potrzebne)
kolarz28.09.2016, 11:35
Po raz kolejny napiszę to samo co pod artykułem odnośnie strażaków z OLCZY. Po co OSP takie sprzęty... Jestem za zlikwidowaniem OSP w całym kraju a powiększeniem PSP. Wcale nie jestem strażakiem i nic wspólnego ze strażą nie mam.
OSP = likwidacja
PSP = budowa więcej mniejszych jednostek w terenie z 1, maks 2 lekkimi samochodami, które mogą dotrzeć pierwsze na miejsce zdarzenia
mieszkaniec gminy28.09.2016, 09:52
no przyznam że poziom był dosyć wysoki - gratulacje dla jednostki
Niech Wam służy
brawo28.09.2016, 08:30
Piękna uroczystość
Zobacz pełną wersję podhale24.pl