11.12.2016, 15:30 | czytano: 1159

Biblioteka w Czarnym Dunajcu z szansą na przenosiny

Jest pomysł, co zrobić z budynkiem po dawnym gimnazjum w Czarnym Dunajcu. W zabytkowym obiekcie miałaby znaleźć swoją siedzibę biblioteka. Obecnie mieści się ona w przedszkolu, ale potrzeby lokalowe są większe. Dlatego gmina zdecydowała się złożyć wniosek o dotacje, na modernizację dawnego gimnazjum, a wcześniej sądu - na potrzeby nowoczesnej biblioteki.
Jak mówi Michała Jarończyk sekretarz gminy, pojawiła się właśnie możliwość pozyskania pieniędzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
- Po wybudowaniu nowego gimnazjum zastanawialiśmy się jak wykorzystać budynek, z którego nie korzystają już uczniowie. Padła wtedy propozycja, aby właśnie w tym miejscu zlokalizować bibliotekę – mówi Jarończyk. – W tym celu była też przygotowywana odpowiednia dokumentacja.

Niezbędnym elementem, aby pozyskać dofinansowanie na remont i dostosowanie budynku było podjęcie uchwały o przekazaniu przez gminę w formie darowizny właśnie bibliotece.

Radni jednak byli nieco zaskoczeni, że taki projekt uchwały trafił w ostatniej chwili na sesję. Nie mieli bowiem zbyt wiele czasu, aby zastanowić się nad wnioskiem wójta. Przede wszystkim według nich potrzebna jest konsultacja z mieszkańcami. Ostatecznie projekt zdjęto z porządku obrad.
js/
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl