01.01.2017, 14:00 | czytano: 1202

Pożegnanie sztandaru Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG w Nowym Sączu

W Nowym Sączu odbyło się uroczyste pożegnanie Sztandaru Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Karpacki Ośrodek Wsparcia SG zostanie zniesiony z dniem 1 stycznia 2017 r.
Uroczystość z udziałem Komendanta Głównego Straży Granicznej – płk. SG Marka Łapińskiego, odbyła się w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Wzięła w niej udział kadra kierownicza Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu, na czele z Komendantem KaOSG – ppłk. SG Stanisławem Laciugą.
Ponadto, w uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym Starosta Powiatu Nowosądeckiego, Prezydent Miasta Nowego Sącza, przedstawiciele duchowieństwa, wojska, nowosądeckich służb i Straży Granicznej.

W trakcie uroczystości pożegnania Sztandaru KOW SG wręczono Medale Za Zasługi dla Straży Granicznej oraz Odznaki Pamiątkowe Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej

Słowa podziękowania za skuteczną realizację zadań przez KOW SG zostały skierowane przez Komendanta Głównego SG do odwołanego z dniem 31 grudnia 2016 r. ze stanowiska Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG – płk. SG Mieczysława Kurka. Podziękowania do Komendanta KOW SG skierowali również zaproszeni goście.

Specjalne podziękowania od funkcjonariuszy i pracowników Karpackiego Oddziału SG i Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG złożył na ręce ustępującego Komendanta KOW SG, Komendant KaOSG.

*

Karpacki Ośrodek Wsparcia SG im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu został utworzony z dniem 03 lutego 2014 roku, a pełną gotowość do działań osiągnął z dniem 04 marca 2014 roku. Od momentu powstania skutecznie działał na rzecz bezpieczeństwa RP.
Funkcjonariusze Ośrodka prowadzili działania na terenie całego kraju, wspierając jednostki organizacyjne Straży Granicznej w realizowanych przez nie czynnościach operacyjno – rozpoznawczych, granicznych oraz związanych z pozyskiwaniem funduszy zagranicznych.

W strukturach Ośrodka umiejscowione były także komórki pełniące w Straży Granicznej funkcje reprezentacyjne (Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Pododdział Odwodowy (Reprezentacyjny).

Płk SG Mieczysław Kurek był Komendantem KOW SG od momentu jego utworzenia. Z dniem 31 grudnia 2016 r. został odwołany z pełnionej funkcji. Płk SG Mieczysław Kurek został wyznaczony na likwidatora KOW SG. Likwidacja KOW SG zakończy się 30 kwietnia 2017 r.

Kadra likwidowanego Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG zasiliła utworzony z dniem 16 maja br. Karpacki Oddział SG w Nowym Sączu.

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl