05.04.2017, 17:00 | czytano: 1338

Podhalańska uczelnia w porozumieniu z uzdrowiskową szkołą

Fot. Agnieszka Czajkowska
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu zawarła porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju. Pozwoli ona m.in. odbywać studentom "Podhalańskiej" praktyki w rabczańskiej szkole.
W imieniu uczelni dokument podpisał - rektor i prof. PPWSZ ks. dr hab. Stanisław Gulak, a w imieniu szkoły - dyrektor Krystian Mordarski.
W ramach porozumienia studenci PPWSZ będą mogli odbywać praktyki w uzdrowiskowej szkole, do której uczęszczają przewlekle chore dzieci. - Praca w tej szkole, to wyjątkowe wyzwanie, wręcz rodzaj służby, która skłania ku wyjątkowym wartościom – podkreślił rektor ks. dr hab.. Stanisław Gulak. Dodał, że dla studentów praktyki w niej będą miały szczególny charakter. Będzie to prawdziwa szkoła życia, oparta o zasady personalizmu i humanizmu.

Z kolei uczniowie rabczańskiej szkoły uzdrowiskowej będą mieć dodatkowe spotkania z wykładowcami podhalańskiej uczelni. Poznają pozalekcyjne tematy, pogłębią swą wiedzę, rozbudzą nowe zainteresowania. Uczelnia będzie bowiem sprawować patronat nad klasą o profilu związanym z promocją zdrowia i turystyką. To w niej będą dodatkowe zajęcia i wykłady prowadzone przez profesorów PPWSZ.

W podpisanym porozumieniu zaznaczono także, że w ramach współpracy będą realizowane wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne, edukacyjne, będą również konferencje, szkolenia, warsztaty, a także wzajemna promocja. Ma być także prowadzona merytoryczna współpraca przy opracowywaniu programów i projektów.

Co istotne, uczniowie uzdrowiskowej szkoły będą mogli uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie Uczelni.

Za realizację podpisanego porozumienia ze strony uczelni odpowiedzialna jest Bogumiła Kiełtyka, a ze strony zespołu szkół - wicedyrektor dr Sylwia Koperniak.
Zespół Szkół Uzdrowiskowych to placówka oświatowa, w której skład wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum. Jej kadra – jak zapewnił dyrektor – to około 100 osób. Do szkoły tej uczęszczają chore dzieci, będące na leczeniu, z całej Polski. Są tu tak ciężkie przypadki, jak choćby młodzi pacjenci chorzy na mukowiscydozę.

Źródło: PPWSZ, oprac. r/
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl