05.07.2017, 17:22 | czytano: 2174

90-lecia Orkiestry Dętej OSP w Krempachach (zdjęcia)

Z pocztami sztandarowymi i przy dźwiękach marsza strażackiego druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej z Krempach, krokiem defiladowym przeszli od remizy do kościoła parafialnego pw. św. Marcina, na mszę św. w intencji orkiestry, którą odprawił i słowa otuchy muzykom przekazał ks. proboszcz Dariusz Ostrowski.
Poczet sztandarowy Orkiestry Dętej w strojach spiskich reprezentował Zespół Regionalny Zielony Jawor.
Następnie na placu przed remizą zebrali się zaproszeni goście, parafianie, mieszkańcy, by uczestniczyć w skromnej uroczystości. Cześć oficjalna uroczystości rozpoczęła się hymnem narodowym w wykonaniu orkiestry jubilatki. Na uroczystość przybyli: wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch, wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Lorenc, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Józefa Kuchta, sołtys wsi Józef Pietraszek, przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Słowaków w Polsce Dominik Surma, sołtysi Franciszek Kowalczyk i Walenty Gryguś, obecnie prezes Gminnej Spółdzielni S. Ch., Honorowy Prezes OSP Albin Paluch, prezes OSP Józef Tazik. Obecni byli także przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie Krempach, redaktorzy gazet i stron internetowych. Wszystkich zebranych przywitał prowadzący uroczystość Emanuel Brzyzek.

Na wniosek zarządu orkiestry, zarządu OSP, rady sołeckiej w Krempachach i uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Małopolskiego „Za Zasługi dla Pożarnictwa” złotym medalem odznaczono Franciszka Pacygę – kapelmistrza, weteranów – Franciszka Łukasza, Walentego Krzysika, oraz srebrnym - Jana Pietraszka i brązowym medalem - Józefa Słowika. Dla młodszych muzyków przyznano także siedem srebrnych i dziewięć brązowych medali, dziewięć wyróżnień, dziesięć podziękowań i siedem dyplomów dla uczniów kursu muzycznego.
Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej przyznał nagrody indywidualne dla kapelmistrza Franciszka Pacygi i instruktora muzycznego Zbigniewa Mosza. Na ręce kapelmistrza miejscowe organizacje złożyły podziękowania za godne reprezentowanie wsi, czynne uczestniczenie w życiu kulturalnym wsi.

Gminny Ośrodek Kultury i Gmina Nowy Targ z okazji 90-urodzin orkiestry zakupili nowy instrument muzyczny - trąbkę, którą wręczyli kapelmistrzowi wójt Smarduch i dyrektor Kuchta. Sołtys i Rada Sołecka wsi Krempachy z okazji 90-urodzin orkiestry zakupili nowy instrument muzyczny tenor-horn, który przekazał orkiestrze sołtys Józef Pietraszek.

Reklama


Orkiestra za wieloletnie wsparcie finansowe na rzecz organizacji, przyznała podziękowania dla dwunastu instytucji, organizacji wiejskich i byłych sołtysów.

Zabytkowy kościół pw. św. Marcina był pięknym tłem do wspólnej fotografii orkiestry i wszystkich uczestników uroczystości.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście, druhowie strażacy i mieszkańcy Krempach przeszli do remizy na poczęstunek, a jubilatka - Orkiestra Dęta OSP - wykonała krótki koncert. W kuluarach każdy chętny wpisywał się do księgi pamiątkowej i składał wolne datki na rzecz wspaniałej orkiestry. Także na rzecz orkiestry wpłynęły gratulacje i środki finansowe od Polonii amerykańskiej, byłych członków zespołu.
Do organizacji niedzielnej uroczystości w różnym stopniu przyczyniły się wszystkie organizacje wiejskie, za co orkiestra serdecznie dziękuje.
Ślady orkiestry dętej notowane są na przełomie XIX i XX w, ale pełna dokumentacja założenia i zakupu instrumentów jest z lat 1926 – 27, który to okres uważa się za powstanie orkiestry strażackiej. Pierwszym nauczycielem i dyrygentem był Antoni Kowalczyk z Ostrowska, funkcję pierwszego kapelmistrza przejął Jan Kowalczyk – organista. W okresie międzywojennym orkiestra należała do ścisłej czołówki w powiecie nowotarskim. W okresie powojennym kapelmistrzami byli :Jan Kowalczyk, Walenty Zygmond, Jan Kalata, Franciszek Łukasz. Obecnie orkiestrę prowadzi Franciszek Pacyga, skarbnikiem jest Józef Kalata. Instruktorami muzycznymi w poprzednich latach byli kapelmistrzowie, a od 1967 r. Jan Sawina, Antoni Malec, Stanisław Wojtaszek, Mateusz Kiernoziak, obecnie kurs prowadzi Zbigniew Mosz.

W obecnych czasach orkiestra bierze czynny udział w życiu kulturalnym miejscowości Krempachy, uczestniczy w przeglądach orkiestr na terenie Spisza i Podhala. Godnie reprezentuje miejscowość na terenie gminy i powiatu nowotarskiego.

Orkiestra Dęta OSP w Krempachach działa dzięki wsparciu finansowemu miejscowych organizacji;: Wspólnoty Urbarialnej, Rady Parafialnej, Sołtysa i Rady Sołeckiej, Towarzystwa Słowaków oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej, który partycypuje przy remontach i zakupie instrumentów, finansuje kurs nauki muzycznej. Wydatnej pomocy udzielają mieszkańcy Krempach oraz Polonia amerykańska.

(oprac. F.P.,fot. Kajot)
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Franek Kowalczyk.10.07.2017, 12:23
Małe sprostowanie,po wojnie był nie Jan Kowalczyk a Walenty Kowalczyk,i to przez około 27albo 28.lat,dziękuję.
no proszęęęę05.07.2017, 23:35
tylu członków orkiestry odznaczono za zasługi dla pożarnictwa???? czegos tu nie rozumiem
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl