29.08.2017, 09:00 | czytano: 1189

Konkurs literacki poświęcony ulicy Kościeliskiej

Związek Podhalan Oddział Zakopane zaprasza do udziału w konkursie literackim dotyczącym najstraszniej ulicy Zakopanego – Kościeliskiej. Organizatorzy mają nadzieję, że jedna z najpiękniejszych ulic miasta, przy której znajduje się wiele zabytków i pracowni artystycznych, skłoni do sięgnięcia po pióro, a przez to do popularyzowania ulicy Kościeliskiej.
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy piszący w języku literackim lub w gwarze podhalańskiej. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas niepublikowane.
2. Każdy Autor może przesłać maksymalnie trzy utwory literackie. Każdy z utworów winien być podpisany wyłącznie godłem. Imię i nazwisko oraz dokładny adres Autora należy podać w osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej godłem i włożonej do koperty zawierającej utwory. Jeden Autor może występować pod jednym godłem. W przeciwnym wypadku Autor nie będzie uczestniczył w konkursie.
3. Każdy z utworów winien być przesłany w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) pisanych na komputerze lub maszynie do pisania. Rękopisy dopuszczalne są jedynie w przypadku bardzo czytelnego pisma (pismo drukowane).
4. Prace oceniane będą przez Jury w kategoriach wiekowych:
-dzieci i młodzież do lat 15
-od lat 15 do 100
oraz w dwóch kategoriach:
- utworów pisanych gwarą podhalańską
- utworów pisanych językiem literackim

5.Termin nadsyłania utworów upływa z dniem 22 września br. (decyduje data wpłynięcia)
Utwory prosimy przesyłać na adres:
Związek Podhalan Oddział w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 4
z dopiskiem: KONKURS LITERACKI
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wtorkowych Posiadów góralskich w dniu 26 września 2017 o godz.19:00 w Białej Izbie ul. Kościuszki 2 w Zakopanem. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do Autorów prac werdyktu Jury (poza pracami nagrodzonymi). Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w wydawnictwach zakopiańskiego oddziału Związku Podhalan
7. Nie przewidziano autoryzacji prac przed ich ewentualną publikacją.
8.Wysokość nagród zostanie ustalona przez Organizatorów Konkursu po jego rozstrzygnięciu
9 . Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniu wyników

źródło: ZP o/Zakopane, opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl