30.08.2017, 15:30 | czytano: 1683

Małopolskie Dożynki i nagroda dla Kościeliska

zdj. Piotr Korczak
Tegoroczne Małopolskie Dożynki odbyły się w Bobowej. To była dziewiętnasta edycja święta, w czasie którego rolnicy dziękowali za swoje plony. Podczas uroczystej Mszy Św., której przewodniczył ordynariusz diecezji tarnowskiej, biskup Andrzej Jeż, poświęcone zostały wieńce dożynkowe, z którymi użytkownicy udali się w orszaku na bobowski rynek.
Podniosłym punktem ceremonii dożynkowej jest zawsze obrzęd dzielenia się chlebem. Ten szczególny symbol urodzaju, dostatku i szacunku stanowi nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem. Chleb wypieczony z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów na ręce marszałka Jacka Krupy przekazali starostwie dożynek Urszula i Jan Mucha, bobowscy rolnicy, gospodarujący na 100 ha i hodujący trzodę chlewną. Przekazując ten dar starościna dożynek mówiła: - Wojewódzkie dożynki dziś mamy, na ręce Marszałka chleb składamy. Nasza Bobowa pięknem stoi, niech Pan Marszałek po równo kroi, by wszystkim tego chleba starczyło, a w Małopolsce lekko się żyło. Wszystkim rolnikom za trud w podzięce składam ten bochen na Pana ręce.
Marszałek Jacek Krupa podzielił symboliczny pierwszy bochenek chleba z tegorocznej mąki pomiędzy uczestników dożynek, wśród których znaleźli się m.in.: ks. bp Andrzej Jeż, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec dr Michael Groß, parlamentarzyści, samorządowcy: prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad oraz radni województwa, powiatów i gmin.Dożynkowa uroczystość stanowiła doskonałą okazję do podziękowań dla osób szczególnie zasłużonych dla regionu. Za podejmowanie licznych działań na rzecz lokalnych społeczności Zarząd Województwa Małopolskiego wyróżnił złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski” Eugeniusza Królikowskiego, zaś srebrną Tadeusza Wójcika. Laureatów udekorował marszałek Jacek Krupa w towarzystwie przewodniczącej SWM Urszuli Nowogórskiej.Podczas wojewódzkich dożynek poznaliśmy także laureatów pierwszej edycji konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś 2017”. Ideę przedsięwzięcia przybliżył jego inicjator, Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2002-2006, Janusz Sepioł. Celem konkursu było wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności swoich lokalnych ojczyzn, dbających o estetykę wsi oraz o ochronę dziedzictwa kulturowego.


Za najpiękniejszą i najbardziej urokliwą wśród wszystkich małopolskich wsi uznano słynący z malowniczych, lawendowych pól, Ostrów w gminie Proszowice. Kolejne miejsca w kategorii „Piękna Małopolska Wieś" zajęły Zalipie i Siedlce, a wyróżnienie otrzymały: Porąbka Uszewska, Bogoniowice i Lipnica Murowana. Natomiast w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś” na podium stanęły Chrząstowice w gminie Wolbrom, Pałecznica i Kościelisko. Wśród wyróżnionych sołectw znalazły się Kwapinka, Osiek, Piekary, Rzuchowa oraz Gnojnik.

Idea organizacji Dożynek Województwa Małopolskiego zrodziła się już w pierwszym roku działalności regionalnego samorządu. Pierwsze odbyły się w 1999 roku w Charsznicy. Kolejne – zgodnie z tradycją – organizowane są w różnych miejscowościach Małopolski. Święto dziękczynienia za plony to nie tylko okazja do złożenia podziękowań rolnikom za ich trud, ale także możliwość poznania ludowych tradycji regionu oraz wspólnej zabawy.

opr. pk/
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl