07.09.2017, 10:03 | czytano: 878

Konferencja dyrektorów bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce

Dziś w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu rozpoczyna się dwudniowa konferencja dyrektorów bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce. Temat konferencji brzmi: „A to Polska właśnie. Rola biblioteki naukowej w zachowaniu tożsamości regionalnej.”
Celem konferencji jest ukazanie biblioteki naukowej, jako miejsca stwarzającego wyjątkowe możliwości do pobudzania i rozwijania tożsamości regionalnej. Dzięki temu wydarzeniu wyeksponowane zostanie bogactwo elementów kryjących się pod pojęciem regionalizmu ze szczególnym uwzględnieniem regionalizmu podhalańskiego.
Spotkanie stanie się okazją do wymiany doświadczeń i poglądów bibliotekarzy związanych z prowadzeniem działań w kierunku promocji regionu, głównie zaś tworzenia kolekcji zbiorów o charakterze regionalnym.

Konferencja jest to coroczne spotkanie o zasięgu ogólnopolskim i odbywa się kolejno w siedzibach siostrzanych uczelni. Zorganizowanie konferencji w 2017 roku zostało zaproponowane Bibliotece Uczelnianej PPWSZ.

Organizatorem konferencji jest Biblioteka Uczelniana PPWSZ w Nowym Targu na czele z dyrektor Anną Białowąs. Konferencja jest objęta honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora i prof. nadzw. Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu ks. dra hab. Stanisława Gulaka.

Program konferencji:

7 września

09.30 – 10.00 Rola tożsamości regionalnej w dobie informacji globalnej

10.00 – 10.30 HAN - zarządzanie dostępem do elektronicznych źródeł danych oraz korzyści wynikające z jego zastosowania w bibliotekach PWSZ

10.30 – 11.00 - Na pograniczu regionów - Biblioteka PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w mieście napiętnowanym przez historię
11.00 – 11.30 - Przerwa kawowa

11.30 – 12.00 Udział państwowych wyższych szkół zawodowych w promocji regionu

12.00 – 12.30 Odkrywanie zasobów biblioteki dzięki serwisom EBSCO

8 września

09.00 – 09.30 Działalność biblioteki i centrum informacji naukowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze dla regionu jeleniogórskiego

09.30 – 10.00 Oswajanie historii. Trudności w kształtowaniu tożsamości regionalnej.

Źródło: PPWSZ, r/
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl