07.09.2017, 21:51 | czytano: 1136

Jest dotacja na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych w Krościenku

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego - gminie Krościenko przyznano dotację w wysokości ponad miliona 60 tysięcy zł na zadanie pn: Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Krościenko poprzez wymian źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”.
Wniosek został złożony w lutym br. i obejmuje dofinansowanie do wymiany 70 niskosprawnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne. Zakres tego wniosku to wymiana 50 szt. na biomasę (pelet )oraz 20 na pompy ciepła.
Zgodnie z nowymi zasadami dofinansowania obowiązującymi od 28 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła.

Dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło:
- 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
- 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
- 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
- 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:
- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;
- dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:
- maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
- do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

Gmina zebrała od mieszkańców gminy ok. 200 ankiet. "Obecnie oczekujemy na zbiorcze wyniki ocen energetycznych budynków. Każdy wykonany audyt energetyczny musi być zaakceptowany i podpisany przez właściciela budynku,(audytor przedstawia i omawia z właścicielem/osobą upoważnioną wyniki oceny energetycznej, w tym w szczególności przedstawia obliczoną moc kotła, oraz wskazanie zakresu rzeczowego wykonania instalacji lub informacja o braku takiej konieczności.)" - informują urzędnicy.

Gmina udzieli mieszkańcom dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie przyjętego przez Rade Gminy regulaminu określającego zasady udzielania dotacji. Na tej podstawie zostaną sporządzone umowy z mieszkańcami gminy.
Jak dodaje wójt gminy Jan Dyda: "gmina na początku 2017roku złożyła wniosek na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych do poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe), który obejmuje wymianę stu kotłów na paliwa stałe (węgiel kamienny )i wymianę instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych. Do chwili obecnej trwa ocena wniosku."

źródło: UG Krościenko nad Dunajcem, opr.s/
zobacz także
komentarze
kis spod sobla08.09.2017, 11:41
a co z oscypkami z gminy ochotnica dolna czy w koncu sie wezmą do roboty??? czy moze u nos juz jest wszystko????
def08.09.2017, 09:14
Czekamy na kolejny program wymiany w Gminie Nowy Targ. Kiedy?
Zobacz pełną wersję podhale24.pl