19.09.2017, 10:56 | czytano: 1198

Innowacje na wsi. Konferencja w Ludźmierzu

Czy wieś może się rozwijać bez innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacji w lokalnym zarządzaniu? Czy i jakie innowacje są nam dzisiaj najbardziej potrzebne? Jak je wprowadzać? Na te pytania będą próbowali odpowiedzieć uczestnicy Regionalnej Konferencji pn. „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, która odbędzie się 27 września w sali konferencyjnej Związku Podhalan w Ludźmierzu.
Spotkanie odbędzie się w ramach międzynarodowego projektu ‘RATIO - Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych’, poświęconego rozwojowi i promocji innowacji na terenach wiejskich. Organizator wydarzenia – FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – zachęca do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych.
Lokalizacja konferencji jest symboliczna – na wsi, z dala od metropolii, w obiekcie Związku Podhalan w Ludźmierzu organizatorzy i uczestnicy chcą wspólnie porozmawiać nie tylko o tym w jaki sposób lepiej uruchamiać i lepiej wykorzystywać w procesach modernizacyjnych istniejące na wsi zasoby i potencjały, ale też w jaki sposób zapełnić luki i zmniejszać bariery dla rozwoju kultury innowacji wciąż na naszej wsi obecne. Konferencja będzie jednocześnie otwarciem cyklu około 20 warsztatów powiatowych na temat innowacji i pożądanych ścieżek modernizacji małopolskiej wsi w poszukiwaniu nowych rozwiązań oraz narzędzi i instrumentów polityki, które mogą przyczynić się do rozwoju innowacji na terenach wiejskich.

W wydarzeniu wezmą udział uczestnicy projektu, aktywiści z obszarów wiejskich Małopolski, badacze zajmujący się problematyką rozwoju wsi, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz członkowie Małopolskiej Rady Interesariuszy projektu RATIO - odgrywającej kluczową rolę w pracach nad projektem. Organizatorzy liczą, że konferencja przyczyni się istotnie do powstania nowych wniosków i rekomendacji dla prac nad planem działania dla rozwoju innowacji w Małopolsce. Plan ten stanie się przyczynkiem do zmian w Regionalnej Strategii Innowacji, będzie stanowić również zestaw rekomendacji dla samorządów pragnących polepszyć warunki dla rozwoju innowacji na swoim terenie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać do 22 września na adres mistia@mistia.org.pl.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa
Patronat medialny: Portal Witryna Wiejska, Portal Podhale24.pl
Konferencja „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”
27.09.2017, Dom Podhalański im. K. Przerwy-Tetmajera i Wł. Orkana, Ludźmierz, ul. Jana Pawła II 116
Więcej szczegółów oraz program konferencji można znaleźć pod adresem http://www.beta.mistia.org.pl/konferencjaratio/

Źródło: materiały prasowe, oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl