25.09.2017, 10:04 | czytano: 751

O wielowiekowych relacjach między sąsiadami - promocja książki w Muzeum Podhalańskim

W Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu odbyła się prezentacja najnowszej publikacji wydanej nakładem Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu.
Książka pt. „Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej” jest plonem ubiegłorocznej międzynarodowej konferencji naukowej, która już od trzech lat wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń naukowych w stolicy Podhala. Od dwóch lat jednym z organizatorów obok PTH i Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest właśnie Muzeum Podhalańskie. To tutaj odbywają się obrady plenarne, stąd oczywistym wydaje się, iż pierwsza z cyklu prezentacji, odbyła się właśnie w jego siedzibie.


W odnowionej i gruntownie zmodernizowanej przez Urząd Miasta Sali Reprezentacyjnej w Ratuszu spotkali się z czytelnikami autorzy zamieszczonych w tomie artykułów dr Paweł Michniak z PTH i Marek Wasilewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Spotkanie prowadził Robert Kowalski, redaktor naukowy publikacji i autor jednego z tekstów oraz kierownik Muzeum Podhalańskiego w jednej osobie.

W trakcie prezentacji, jak to już stało się pozytywną tradycją, dyskutowano na szereg interesujących zagadnień m.in. na temat szybko zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej w naszej części Europy i roli jaką winna w tym procesie odgrywać Grupa Wyszehradzka oraz jej poszczególni członkowie. Nie zabrakło cennych uwag do organizacji przyszłorocznej sesji naukowej. Stanisław Apostoł zgłosił potrzebę przedstawienia podczas najbliższej konferencji tematu dot. roli Nowego Targu i Podhala na szlaku handlowym z Krakowa do Budy. Ten ze wszech miar cenny postulat podjął obecny na spotkaniu Marek Wasilewski, który w swoich badaniach naukowych zajmuje się historią gospodarczą w średniowieczu, co jak zadeklarował, pozwoli mu przygotować na postulowany temat swoje najbliższe wystąpienie. Kolejne zaplanowane spotkania odbędą się zarówno w kraju m.in. w Krakowie czy Nowym Sączu, ale także ośrodkach zagranicznych w tym min. w Budapeszcie.

Źródło: organizatorzy
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl