24.11.2017, 15:14 | czytano: 1453

Bezpłatna pomoc prawna w Zakopanem

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zdecydował, w 2018 roku bezpłatną pomoc prawną w Zakopanem świadczyć będzie Stowarzyszenia SURSUM CORDA z Nowego Sącza.
W 2017 roku punkt bezpłatnej pomocy prawnej mieścił się w siedzibie Starowa Powiatowego w Zakopanem. Jego prowadzenie powierzono Fundacji Pomocy Poszkodowanym "Razem".
Przypomnijmy, iż porady dotyczą tylko i wyłącznie spraw karnych, cywilnych, rodzinnych, spraw administracyjnych, dotyczących ubezpieczenia społecznego, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej i prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do zadań dyżurujących w punktach adwokatów i radców prawnych należy m.in poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego lub udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma.

Dyżurujący nie udzielają informacji w sprawach podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej.

System darmowej pomocy prawnej ruszył w całej Polsce. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl