18.03.2018, 19:06 | czytano: 1400

Rok 2018 ogłoszony został w Zakopanem „Rokiem Twórczości Rodzimej”.

arch. Podhale24
ZAKOPANE. - O taki patronat dla tego roku zawnioskowały zespoły góralskie i instruktorzy, tworzacy Radę Artystyczną MFFZG. W tym roku będzie to 50. edycja Festiwalu, dlatego wydaje się słusznym, by ten rok był poświęcony twórcom ludowym i twórczości ludowej, abyśmy mogli jeszcze piękniej uczcić ten jubileusz - argumentowała podczas sobotniej sesji naczelnik Wydziału Kultury - Joanna Staszak.
Opiniująca ten projekt Komisja Kultury Rady Miasta była jednomyślna. - Pozytywnie zaopiniowaliśmy ten projekt, podobnie jak jednogłośnie zaopiniowaliśmy dziś drugi wniosek, tym razem dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego, by rok 2018 był Rokiem Władysława Hasiora. To się wiąże z uszanowaniem jego wielkiej twórczości, którą możemy się pochwalić - mówił podczas sesji radny Jerzy Jędrysiak.
Przewodniczący Komisji Kultury zapewnił, że zarówno odniesienie do kultury rodzimej, jaki do Hasiora - znajdzie swoje odzwierciedlenie w "szeregu imprez kulturalnych, które uświetnią ten rok" .

Radni 15 głosami "za", przy jednym wstrzymującym się podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2018 Rokiem Twórczości Rodzimej. Decyzję co do "Roku Władysława Hasiora" - podejmą na kolejnej sesji, 28 marca.

s/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl