21.05.2018, 10:21 | czytano: 854

Konkurs fotograficzny "Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II"

Burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II".
Jego celem jest przygotowanie się do 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Nowym Targu (08.06.1979 r.), która przypada na przyszły rok. Wybrane w konkursie fotografie zostaną zamieszczone w albumie, który zostanie z okazji jubileuszu papieskiej wizyty.
Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 5 fotografii osobiście do Urzędu Miasta Nowy Targ, ul.Krzywa 1, do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji,pokój 208 lub 207 w godz.07:30-16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs „Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II” wraz z Kartą uczestnictwa oraz Zgodą na przetwarzanie danych osobowych - stanowią załącznik do niniejszego regulaminu, dostępne są również na stronie internetowej www.nowytarg.pl.

Zwycięzców wyłoni jury w składzie: Joanna Iskrzyńska-Steg, Katarzyna Put, Iwona Króżel, Eliza Wątor, Leszek Pustówka, Danuta Budzyk. Za udział w konkursie organizator przewidział atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl