12.06.2018, 16:14 | czytano: 1772

Państwo Maria i Stanisław Rychtarczykowie z Gronia - głównymi laureatami etapu regionalnego Ogólnopolski konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

zdj. organizatora
XVI Ogólnopolski konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Konkurs organizowany jest corocznie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcję Pracy.
Do tegorocznego etapu regionalnego zgłosiło się 28 gospodarstw reprezentujący powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski oraz tatrzański.
Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę. Ma na celu zmniejszyć liczbę wypadków i chorób zawodowych rolników oraz promować zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. W Konkursie mogą brać udział zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Rolnicy, którzy zgłosili się do mieli okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. 

Komisja konkursowa złożona z pracowników prewencji KRUS PT Nowy Sącz, inspektora PIP Inspektorat Nowy Sącz oraz doradcy rolniczego z PZDR w Nawojowej po odwiedzeniu wszystkich zgłoszonych gospodarstw uznała że najbardziej bezpiecznym gospodarstwem rolnym w wymienionych powiatów jest gospodarstwo Państwa Rychtarczyków z Gronia a na wyróżnienie zasłużyło gospodarstwo Pana Jacka Rafacza z Cichego.

Podsumowanie etapu regionalnego odbyło w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Sączu.

źródło: KRUS o/Nowy Targ, opr. s/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl