31.08.2018, 20:02 | czytano: 5202

Nauczyciele z awansami

W Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół placówek oświatowych zarządzanych przez powiat. Do stopnia nauczyciela mianowanego, w wyniku egzaminu, awansowało 11 nauczycieli.
W uroczystości udział wzięli również dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, w których nauczyciele są zatrudnieni.
Przed odebraniem aktów mianowania, awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Akty mianowania wręczali starosta Krzysztof Faber, członek zarządu Bogusław Waksmundzki oraz Marta Skawska, dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

Źródło: Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl