04.10.2018, 21:19 | czytano: 739

60-lecie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju (zdjęcia)

Fot. Piotr Kuczaj
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju obchodzi jubileusz 60-lecia działalności. Uroczystość, jaka z tej okazji odbyła się w kinie Śnieżka, była okazją do przypomnienia tego, co robi komitet i podziękowań za pracę dla jego członków.
Z okazji jubileuszu Zarząd Miejski PKPS w Rabce-Zdroju postanowił przyznać pamiątkowe medale ludziom wielkiego serca, dzięki którym działa rabczański PKPS. Na scenę poproszono Stanisławę Ceklarz, Marię Chudy, Elżbietę Czarnecką, Marię Derek, Joannę Lelek, Lidię Kołdras, Józefę Mucha, Beatę Piekarską, Jolantę Rapacz, Grażynę Róg, Bernadettę Zatowską, Romana Dyrcza i Antoniego Jaśkiewicza.
Gratulacje na ręce prezes Urszuli Chrustek składali m.in. burmistrz Ewa Przybyło, Józef Grzybczyk - sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Władysław Kasperczyk, prezes Zarządu Wojewódzkiego PKPS. List gratulacyjny przysłał poseł Edward Siarka.

Pamiątkowe medale z podziękowaniami od PKPS-u otrzymali też samorządowcy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz sponsorzy i darczyńcy.

PKPS przez lata swojej działalności pomógł wielu tysiącom podopiecznych - osobom najbiedniejszym, rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, rodzinom dotkniętym patologią, emerytom i rencistom o niskich świadczeniach i tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku zdarzeń losowych – wypadków, choroby, klęsk żywiołowych. Długoletnia działalność PKPS w Rabce-Zdroju przybierała różne formy pomocy w zależności od potrzeb m.in. wyposażenie mieszkań, zaopatrzenie w odzież i obuwie, środki higieniczne, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, meble, pomoce szkolne, a także pomoc w wyposażeniu szpitali, szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej i wielu placówek na terenie Podhala.

Przypomniano również postać Marii Olszyńskiej, Honorowej Obywatelki Rabki-Zdroju, która kierowała rabczańskim oddziałem przez 40 lat i stała się wzorem do naśladowania, na trwałe wpisując się w poczet najbardziej zasłużonych społeczników w historii uzdrowiska.

oprac. r/ zdj. Piotr Kuczaj
Zobacz pełną wersję podhale24.pl