18.10.2018, 16:00 | czytano: 1090

Obwieszczenie (ogłoszenie płatne)

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zakopanem z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Tatrzańskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Powiatowa Komisja Wyborcza w Zakopanem podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Tatrzańskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Powiatowa Komisja Wyborcza w Zakopanem podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich służby w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Okręg wyborczy Nr 1

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. BĄK Piotr, lat 60, zam. Zakopane
2. ZACHARKO Jerzy Stanisław, lat 67, zam. Zakopane
3. FILAR Władysław, lat 58, zam. Zakopane
4. GĄSIENICA-WAWRYTKO Krystyna Zofia, lat 58, zam. Zakopane
5. MOŻDŻEŃ Marek, lat 46, zam. Zakopane
6. WONUCZKA-WNUK Małgorzata Ewa, lat 57, zam. Zakopane
7. GĄSIENICA-KOŁODZIEJ Teresa Anna, lat 60, zam. Zakopane
8. PELC Magdalena Maria, lat 48, zam. Zakopane
9. ZUBEK Marcin Marian, lat 49, zam. Zakopane

Lista nr 15 - KWW TATRZAŃSKA JEDNOŚĆ SAMORZĄDOWCÓW
1. LENARD Wiesław, lat 62, zam. Zakopane,
złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy
2. STACHOŃ-KOSZAREK Jan, lat 59, zam. Zakopane
3. SOBAŃSKA Barbara, lat 63, zam. Ząb
4. BRZOSKO Jadwiga Józefa, lat 47, zam. Zakopane
5. KOCEL Szymon, lat 35, zam. Zakopane
6. CHYC-CZARNIAK Grażyna Maria, lat 70, zam. Zakopane
7. BORKOWSKI Jan, lat 61, zam. Zakopane
8. JAROSŁAWSKA Bożena Elżbieta, lat 66, zam. Zakopane

Lista nr 16 - KWW ZAKOPANE 2030
1. KOPERSKI Mariusz Jarosław, lat 50, zam. Kościelisko
2. BEHOUNEK Leszek Krzysztof, lat 59, zam. Zakopane
3. PODKANOWICZ-SZCZERBA Paulina, lat 37, zam. Zakopane
4. PNIEWSKI Mirosław, lat 56, zam. Zakopane
5. NOWAKOWSKA-WOLAK Agata Narcyza, lat 59, zam. Zakopane
6. KOWALCZYK Wojciech, lat 62, zam. Zakopane
7. ZAWISZA Anna, lat 64, zam. Zakopane
8. WOJTOWICZ Elżbieta Agata, lat 57, zam. Zakopane
9. ZADZIORKO Beata Anna, lat 56, zam. Zakopane


Okręg wyborczy Nr 2

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. PROSZOWSKI Zbigniew Stanisław, lat 63, zam. Bukowina Tatrzańska
2. REMIASZ Józef Stanisław, lat 57, zam. Białka Tatrzańska
3. CHOWANIEC Lesław, lat 30, zam. Jurgów
4. DUDEK Maria, lat 61, zam. Groń
5. KIKLA Zofia, lat 52, zam. Czarna Góra
6. MORAWA Joanna, lat 25, zam. Leśnica

Lista nr 15 - KWW TATRZAŃSKA JEDNOŚĆ SAMORZĄDOWCÓW
1. TYBOR Edward Andrzej, lat 58, zam. Jurgów
2. KUCHTA Maria, lat 62, zam. Bukowina Tatrzańska
3. GACEK Marian Józef, lat 60, zam. Groń
4. LIPTAK Anna, lat 50, zam. Bukowina Tatrzańska
5. RABIAŃSKA Zofia Katarzyna, lat 31, zam. Białka Tatrzańska
6. PISZCZEK Tadeusz Jan, lat 61, zam. Białka Tatrzańska


Okręg wyborczy Nr 3

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. DZIERŻĘGA Tomasz Marcin, lat 42, zam. Biały Dunajec
2. GUT-KANTEK Andrzej, lat 60, zam. Poronin
3. LASZCZYK Jerzy Andrzej, lat 66, zam. Kościelisko
4. PAWLIKOWSKI Janusz, lat 41, zam. Małe Ciche
5. BĄK Anna, lat 64, zam. Dzianisz
6. CHOWANIEC-LEJCZYK Bronisław Kazimierz, lat 46, zam. Poronin
7. SKUPIEŃ Władysława, lat 62, zam. Zakopane
8. TRZASKOŚ Marek, lat 54, zam. Zakopane
9. BIENIEK Katarzyna Helena, lat 34, zam. Biały Dunajec
10. NĘDZA-KUBINIEC Marta, lat 36, zam. Kościelisko

Lista nr 15 - KWW TATRZAŃSKA JEDNOŚĆ SAMORZĄDOWCÓW
1. SKUPIEŃ Andrzej, lat 53, zam. Poronin
2. SZWAB Józef, lat 63, zam. Witów
3. PARA Paweł, lat 47, zam. Biały Dunajec
4. DAWIDEK Maria Stanisława, lat 70, zam. Poronin
5. STĘPIEŃ Bogusława Mariola, lat 35, zam. Nowe Bystre
6. LASSAK Andrzej Stanisław, lat 52, zam. Ząb
7. KUNC Józef Jacek, lat 55, zam. Zakopane
8. KIWACKA-MAJERCZYK Iwona, lat 44, zam. Biały Dunajec
9. ZARYCKA Maria Małgorzata, lat 50, zam. Biały Dunajec
10. PITOŃ Bohdan Marek, lat 65, zam. Kościelisko,
złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy


Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Zakopanem
/-/Małgorzata Wanda Korab-Pańszczyk