27.11.2018, 19:41 | czytano: 1440

XXIX Święto Gwary Góralskiej w Łopusznej (zdjęcia)

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej gościł we worek uczestników gminnego przeglądu recytatorów i gawędziarzy. Podczas tegorocznego Święta Gwary Góralskiej na scenie GOK-u zaprezentowało się 54 uczestników (37 recytatorów oraz 17 gawędziarzy).
Przegląd został przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych (kat. klas 0-III, kat. klas IV-VI, kat. klas VII,VIII- Gim.). Młodych wykonawców przesłuchiwały dwie komisje oceniające.
Komisja w składzie:
1. Wanda Szado–Kudasik – przewodnicząca
2. Maria Wnęk
3. Józefa Kuchta

przesłuchała 25 recytatorów i 7 gawędziarzy w dwóch kategoriach postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria I klas 0–III – wiersze
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Kinga Chlebek – SP Gronków
Anita Parzygnat – SP Obidowa
III miejsce – Julia Tomaszkowicz – WDK Krempachy
Justyna Maciasz – SP Harklowa
Karolina Walkosz – SP Szlembark

Kategoria I klas 0-III – gawędy
I miejsce – Patryk Moczarny – SP Ostrowsko

Kategoria II klas IV–VI – wiersze
I miejsce – Natalia Ciężobka – Nowa Biała
Oliwia Łojas – Łopuszna
Maksymilian Twaróg – Ostrowsko
II miejsce – Anna Knurowska – Dursztyn
Gabriela Miachalak – Morawczyna
Fabian Długopolski – Krauszów
III miejsce – Krzysztof Wójcik – Knurów

Kategoria II klas IV–VI – gawędy
I miejsce – Tomasz Strzęp – Morawczyna
II miejsce – Dawid Wąsik – Szlembark
Anna Pitoń – Morawczyna
III miejsce – Agnieszka Truta – Morawczyna


Komisja w składzie:
1. dr Anna Mlekodaj – przewodnicząca
2. Anna Krzysztofek
3. Ewa Iwulska

przesłuchała 12 recytatorów i 10 gawędziarzy w kategoriach przyznając następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria III klas VII,VIII i III Gim. – wiersze
I miejsce – Maria Długopolska – Krauszów
Wiktoria Górz – Rogoźnik
II miejsce – Wiktoria Sobolak – Krempachy
Samanta Kwak – Ludźmierz
III miejsce – Mateusz Waksmundzki – Ostrowsko
Patrycja Morawa – Ludźmierz
wyróżnienie: Anna Wincek – Łopuszna
Łukasz Mroszczak – Gronków
Jan Watycha – Waksmund

Kategoria III klas VII,VIII i III Gim. – gawędy
I miejsce – Michał Brzyzek – Krempachy
II miejsce – Agnieszka Strzęp – Klikuszowa
III miejsce – Gabriel Skwarek – Nowa Biała
wyróżnienie: Bartosz Pacyga – WDK Krempachy
Anna Kuraś – Waksmund
Tomasz Chmielak – Knurów
Komisje typują do udziału w XLIII Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu następujących uczestników:

Kategoria I klas 0-III – gawędy
Patryk Moczarny – SP Ostrowsko

Kategoria II klas IV–VI – wiersze
Natalia Ciężobka – Nowa Biała
Oliwia Łojas – Łopuszna
Maksymilian Twaróg – Ostrowsko

Kategoria II klas IV–VI – gawędy
Tomasz Strzęp – Morawczyna

Kategoria III klas VII,VIII i III Gim. – wiersze
Maria Długopolska – Krauszów
Wiktoria Górz – Rogoźnik

Kategoria III klas VII,VIII i III Gim. – gawędy
Michał Brzyzek – Krempachy
Agnieszka Strzęp – Klikuszowa

Komisja podkreśla zadowalający poziom posługiwania się gwarą wśród dzieci i młodzieży biorącej udział w tegorocznym przeglądzie. Widać wzrost świadomości wśród rodziców i nauczycieli dotyczący podtrzymywania i kultywowania gwary podhalańskiej i spiskiej wśród dzieci oraz dbanie o zachowanie jej poprawnej formy. Komisja wyrażą również zadowolenie z faktu, iż dobór repertuaru do wieku uczestników jest odpowiedni, zwraca jednak uwagę na dobór testów pod względem objętościowym, zdarzało się bowiem, iż młodzież prezentowała utwory krótkie. Ważne jest również rozumienie prezentowanego tekstu, ponieważ w przypadku pomyłki lub zapomnienia fragmentu stwarza to możliwość zastąpienia je własnymi słowami. Komisja prosi również nauczycieli, rodziców oraz opiekunów przygotowujących dzieci do przeglądu aby popracowały z podopiecznymi nad dykcją, oddechem podczas recytacji, emisją głosu oraz nad nie „zjadaniem” końcówek. Komisja uczula również uczestników i opiekunów na zachowanie autentycznego, pełnego ubioru regionalnego oraz tradycyjnego uczesania dziewcząt.

Komisja dziękuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznej na czele z dyrektor Józefą Kuchtą za organizację konkursu gwary, którego celem jest krzewienie gwary wśród dzieci i młodzieży.

Źródło: GOK Łopuszna, oprac. r/
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl