03.12.2018, 17:00 | czytano: 499

VII Przegląd Solistów i Kapel im. Tadeusza Szostaka Berdy

9 grudnia o godz.10.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie odbędą się „Berdowe Muzykowaniy”, czyli VII Przegląd Solistów i Kapel im. Tadeusza Szostaka Berdy. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 7 grudnia.
REGULAMIN:
1. „Berdowe Muzykowaniy” ma charakter przeglądu.
2. W przeglądzie mogą wziąć udział soliści instrumentaliści, multiinstrumentaliści (od 3 instrumentów) i kapele z terenu Podhala grające muzykę tradycyjną oraz POLSKĄ muzykę weselną („ogólną”).
3. Zarówno soliści/stki, multiinstrumentaliści jak i kapele grające muzykę tradycyjną będą oceniani w następujących kategoriach:
- pierwsza do 13 lat
- druga od 14 do 17 lat
- trzecia od 18 do 26 lat

4. Uczestnicy grający muzykę tradycyjną powinni ją wykonywać na tradycyjnych instrumentach podhalańskich, kapele w składach trzyosobowych w strojach góralskich.
5. Czas trwania prezentacji solistów i kapel grających muzykę tradycyjnie może przekroczyć 7 minut.
6. Czas trwania prezentacji multiinstrumentalisty 10 minut
7. Kapele grające muzykę weselną mogą występować w składach liczących maksymalnie 5 osób w wieku do 26 lat. Poza instrumentami tradycyjnymi dopuszcza się używanie takich instrumentów jak akordeon i kontrabas.
8. w przypadku kapeli weselnej czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
9. O kolejności występów decydują organizatorzy.

10. Prezentacje oceniać będzie Komisja Artystyczna, która przyznaje po jednym wyróżnieniu w każdej kategorii. Ponadto będą przyznane nagrody specjalne ufundowane przez sponsorów. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.
11.Rodzina T. Szostaka-Berdy, ufunduje nagrody specjalne:
a) Roczne stypendium w wys. 1200 zł dla najlepiej zapowiadającego się muzykanta/tkę.
b) Nagrodę dla instruktora za największą liczbę zgłoszonych uczestników.
12. Komisja Artystyczna oceniać będzie uczestników według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru
- jakość wykonania (technika, współbrzmienie)
- ogólny wyraz artystyczny.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentacji nagrań w celu ich archiwizacji oraz udostępniania.
14. Wypełnienie zgłoszenia jest jednocześnie akceptacją regulaminu.

Uwaga! Laureaci poprzedniego przeglądu będą mogli uczestniczyć w przeglądzie w kategorii w której zostali wyróżnieni po 2 latach przerwy, powyższe dotyczy również nagrody specjalnej – stypendysta/ki.
Np.: Solista instrumentalista, który otrzymał wyróżnienie w kat. I do lat 13. nie może występować w kat. I solistów, może natomiast występować w kat. I z kapelą lub jako solista w kategorii II jeżeli osiągnął odpowiedni wiek.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Zgłoszenie uczestnictwa w VII Przeglądzie Solistów i Kapel im. Tadeusza Szostaka Berdy „Berdowe Muzykowaniy” należy przysyłać na meila: robert.chowaniec@gmail.pl lub na adres: Robert Chowaniec ul. Za Torem 37A, 34-520 Poronin, tel.: 663 380 844.
2. Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2018r.
3. W trakcie trwania imprezy zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.
5. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

Źródło: materiały prasowe, oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl