09.01.2019, 19:23 | czytano: 527

Skrzypnianki i Mali Skrzypnianie z kolędami odwiedzili niewidome dzieci

arch. zespołu
Grupa śpiewacza „Skrzypnianki” pod opieką Moniki Peciak oraz zespół regionalny „Mali Skrzypnianie” pod opieką Anny Mrowcy wraz z kapelą pod prymem Czesława Joniaka byli we wtorek oklaskiwani przez wyjątkową publiczność. Otóż bowiem wybrali się z jasełkami i kolędami i kolędami na spotkanie opłatkowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
Swymi żywiołowymi tańcami, góralskimi śpiewami i jasełkami zdobyli sobie serca młodej publiczności z wielu zakątków województwa. Bowiem na ten dzień do Ośrodka przy ul. Tynieckiej w Krakowie dyrektor SOSW Agnieszka Nawrocka zaprosiła nie tylko uczniów skrzypniańskiej szkoły z dyrektor Brygidą Strzęp, ale także reprezentantów wielu drużyn Nieprzetartego Szlaku z całego województwa małopolskiego.
Warto nadmienić, że Nieprzetarty Szlak (obchodzący w 2018 roku jubileusz 60 – lecia swojej pracy) to program pracy ZHP w środowiskach szczególnych – m.in. Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych. To działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Mianem tym  nazywane  są  drużyny  działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty  Szlak skupia  dzieci i młodzież bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Niepełnosprawni zuchy i harcerze to dziś prawie 10000 osób wspieranych w rozwoju przez wykorzystanie metody harcerskiej.

Oklaskom i podziękowaniom wdzięcznej publiczności dosłownie nie było końca. Żal tylko, że powrotna droga była daleka, a i zimowa aura zmusiła Skrzypnian do rychłego powrotu.

mat. nadesłany
komentarze
Mateusz09.01.2019, 20:01
Wielki szacunek dla pani Moniki Peciak, niezwykła osoba. Gratulacje dla zespołu i powodzenia w dalszych sukcesach.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl