17.01.2019, 16:54 | czytano: 1955

Ogromne zainteresowanie małym ZUS-em na Podhalu

Ponad 1,2 tys. przedsiębiorców z Podhala zgłosiło się do małego ZUS. Termin na składanie dokumentów minął 8 stycznia. Następna szansa, na zgłoszenie chęci przystąpienia do małego ZUS, dopiero za rok.
Ponad 1,2 tys. drobnych przedsiębiorców z Podhala zgłosiło się do małego ZUS (w Nowym Targu – 750, w Zakopanem – 475). W całej Małopolsce 12,8 tys. osób zadeklarowało chęć opłacania niższych składek w ramach małego ZUS, w kraju - 130 tys. osób.
Termin na składanie dokumentów uprawniających do ulgi minął 8 stycznia. Drobni przedsiębiorcy, którzy przeoczyli ten termin, będą mogli skorzystać z ulgi dopiero za rok. Przed styczniem 2020 r., do małego ZUS będą mogły przystąpić tylko te osoby, które nabędą uprawnienia w trakcie 2019 r. np. osoby wznawiające wcześniej zawieszoną działalność gospodarczą.

Ostateczna liczba osób która skorzysta z małego ZUS może ulec zmianie. Sama deklaracja przystąpienia do ulgi nie gwarantuje możliwości z skorzystania z niej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł zweryfikować czy danemu przedsiębiorcy mały ZUS faktycznie przysługuje, tzn. czy spełnił warunki przewidziane przepisami prawa.

Przypomnijmy, że z małego ZUS można skorzystać, jeśli w poprzednim roku kalendarzowym prowadziło się działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni, a działalność ta była zarejestrowana w CEIDG (dotyczy to także wspólnika spółki cywilnej). Nie można w poprzednim roku kalendarzowym rozliczać się w formie karty podatkowej, ani korzystać ze zwolnienia z VAT. Z małego ZUS można skorzystać, jeśli przychody z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 000 złotych w 2018 r.

Źródło: ZUS Nowy Sącz, oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl