06.02.2019, 10:12 | czytano: 1728

Nabór wniosków w Euroregionie "Tatry"

Ogłoszono III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Mikroprojekty o transgranicznym charakterze mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach pierwszej osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronbie www.pwt.euroregion-tatry.eu.
Wysokość środków dla Związku Euroregion „Tatry” to 1 678 408,06 euro.

Wnioski należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń dostępnego pod adresem: www.e-interreg.eu do 30.04.2019 r. do godziny 15:00.

oprac. r/ źródło: ET
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl