15.02.2019, 14:28 | czytano: 1768

Spotkanie ws. gazyfikacji Kościeliska

Piotr Korczak
W Szkole Podstawowej w Kościelisku odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat możliwości gazyfikacji gminy. Organizatorzy spotkań chcą uzyskać informację, czy mieszkańcy są zainteresowani podłączeniem się do sieci gazowej.
Dla mieszkańców stworzona została ankieta, mająca na celu ocenę zainteresowania tematem gazyfikacji wszystkich sołectw. Zawiera ona również dodatkowe pytania skierowane do mieszkańców wsi Kościelisko, którzy rozpatrywali wcześniej możliwość podłączenia się do sieci geotermalnej.
Ankiety można uzyskać i przekazać:

- U sołtysów przy okazji odbioru nakazów płatniczych lub płacenia podatków,
- Pobierając druk ze strony internetowej urzędu (www.gminakoscielisko.pl) i oddając go na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy lub u sołtysa
- Wypełniając druk i oddając go na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy

Ostateczny termin na przekazanie ankiet to 15 marca 2019 r.

Od stopnia zaangażowania i liczby złożonych ankiet zależy ocena efektywności ekonomicznej całego projektu, czyli tak naprawdę to w jakim stopniu Gmina będzie zgazyfikowana.
Urząd Gminy zachęca do wypełnienia ankiet. Informacje od mieszkańców pomogą podjąć odpowiednie decyzje wójtowi i Radzie Gminy w sprawie przyszłości Gminy w zakresie gazyfikacji.

UG Kościelisko/pk/ zdj. Piotr Korczak
Zobacz pełną wersję podhale24.pl