09.03.2019, 15:00 | czytano: 2953

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu: "Rozliczenie roczne jeszcze nigdy nie było tak proste jak teraz"

Arch. Podhale24.pl
Twój e-PIT już czeka na Ciebie. Wypełnione przez urząd skarbowy zeznanie za 2018 r. jest dostępne od 15 lutego 2019 roku w serwisie www.podatki.gov.pl. Można go zaakceptować, dodać inne dane lub odrzucić propozycję urzędu i rozliczyć się samodzielnie.
Można też nie zrobić nic, wówczas 30 kwietnia zeznanie zostanie uznane za złożone. To nie jedyna nowość - w tym roku skrócono też czas zwrotu nadpłaconego podatku do 45 dni.
Pierwsze zeznania na drukach PIT-37 (umowa o pracę, zlecenie, dzieło) i PIT-38 (z przychodów kapitałowych) są gotowe do pobrania przez podatników w ramach nowej usługi Twój e-PIT. Po raz pierwszy obowiązek przygotowania zeznania podatkowego spoczywa na Krajowej Administracji Skarbowej. - Twój e-PIT wpisuje się w politykę przejrzystości, prostoty i przyjazności w prawie podatkowym. Rozliczenie roczne jeszcze nigdy nie było tak proste jak teraz. - mówi naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu Krystyna Warmuz-Chrobak.

Aby skorzystać z PIT-u wypełnionego przez urząd, w serwisie www.podatki.gov.pl należy wybrać „Zobacz Twój e-PIT”, a następnie zalogować się, podając PESEL (lub NIP i datę urodzenia) oraz kwotę przychodu z zeznania za 2017 r., a także kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 r. Po zalogowaniu się do usługi (danymi uwierzytelniającymi), podatnik jest proszony o podanie dodatkowej informacji z PIT-a za 2017 r. - kwoty nadpłaty lub kwoty podatku do zapłaty. Po wprowadzeniu tej informacji można zobaczyć swoje rozliczenie.

Ministerstwo Finansów rozszerzyło także funkcjonalności systemu o podgląd historii logowania, co pozwala sprawdzić wszystkie próby wejścia do systemu. System informatyczny automatycznie wyświetli propozycję zeznania (nawet z kliku źródeł przychodu), a podatnik może je bez zmian zaakceptować lub zmienić, np. uzupełniając informacje o ulgach lub organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. podatku. Jeśli podatnik nie zrobi nic, wówczas z upływem terminu składania zeznań (30 kwietnia), rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne z jego złożeniem. Tym samym podatnicy rozliczający się na drukach PIT-37 i PIT-38 unikną kary za nieterminowe wysłanie zeznania.

- W pierwszej kolejności udostępniamy najpopularniejsze zeznania dla osób fizycznych. W kolejnych latach usługa będzie rozszerzana o kolejne druki. – wyjaśnia Krystyna Warmuz-Chrobak i dodaje: – W ubiegłym roku ponad 64% mieszkańców z terenu funkcjonowania Urzędu Skarbowego w Nowym Targu rozliczyło się elektronicznie. Mam nadzieję, że dzięki zaproponowanym ułatwieniom, jeszcze więcej podatników skorzysta z elektronicznej formy kontaktu z urzędem skarbowym.

Oprócz skorzystania z nowej usługi Twój e-PIT, nadal można rozliczyć się elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje lub tradycyjnie w formie papierowej. Jeśli podatnik decyduje się na inną formę niż Twój e-PIT nie musi tego zeznania w ramach usługi odrzucać. Dla urzędu skarbowego obowiązujące będzie to zeznanie, które podatnik złoży samodzielnie. Niemniej jednak Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT.
Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni – licząc od dnia wysłania zeznania. Urzędy skarbowe będą się jednak starać, aby ten termin był jak najkrótszy. W przypadku dopłaty podatku, urząd skarbowy w terminie do 31 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu doręczenia tej informacji przez urząd, podatnik ma 7 dni na dokonanie zapłaty. Dopiero od tej daty naliczane będą odsetki.

W przypadku rozliczenia się w inny sposób, niż za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, obowiązują dotychczasowe terminy zapłaty podatku. Urząd Skarbowy w Nowym Targu pełniący funkcję Centrum Obsługi jest czynny w każdy dzień roboczy, w poniedziałki od 7.30 do 18.00, w pozostałe dni - od 7.30 do 15.30. W ubiegłym roku do tut. Urzędu z prawie 50 tys. zeznań PIT-37 i PIT-38 ponad 29 tys. przesłano elektronicznie.

Źródło: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, oprac. r/
komentarze
pit10.03.2019, 20:40
faktycznie proste jak nigdy. Dziękuję za artykuł. jakbym nie przeczytał to bym nie wiedział
podatnik10.03.2019, 05:43
Jest jeszcze prostszy sposób na rozliczenie roczne. Można się rozliczać na Orawie (Słowacja) a deski heblować w Siyniawie. Podatnikom zaś łopowiadać bajki siedząc na tronie w Urzędzie Skarbowym.
Pol09.03.2019, 22:32
cóż za odkrycie
Zobacz pełną wersję podhale24.pl