27.05.2019, 11:50 | czytano: 963

Polsko-słowacki konkurs fotograficzny

Urząd Miasta w Nowym Targu zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Walory przyrodnicze i krajobrazowe pogranicza polsko-słowackiego".
Celem konkursu jest ukazanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz historycznych pogranicza polsko-słowackiego.
Każdy uczestnik powinien osobiście dostarczyć do Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji, pokój 208 lub 207 w godz. 7:30-16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Łączy nas woda Nowy Targ - Kieżmark”, maksymalnie 5 fotografii dotyczących m.in. tematyki spływu kajakowego, raftingu na rzece Dunajec wraz z Kartą uczestnictwa oraz Zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Karta uczestnictwa oraz Zgoda - stanowią załącznik do niniejszego regulaminu; dostępne są również na stronie internetowej www.nowytarg,pl.

Czas trwania konkursu: od 13.05.2019 r. do 20.07.2019 r.

Konkurs ogłoszony w ramach mikroprojektu ”Łączy nas woda Nowy Targ - Kieżmark’’ współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Materiały prasowe, oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl