12.06.2019, 15:40 | czytano: 872

"Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie" w gminie Bukowina Tatrzańska (zdjęcia)

Po raz kolejny uczniowie trzech szkół podstawowych - z Bukowiny Tatrzańskiej, Leśnicy i Białki Tatrzańskiej - brali udział w akcji „Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie”.
Organizowana jest ona przy współudziale Policjantów z Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej, Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem oraz pracowników Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej i Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Celem akcji jest propagowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i dbałości o nie przez wszystkich użytkowników dróg. Policjanci przeprowadzili kontrolę kierowców, a młodzież rozmawiała z prowadzącymi pojazdy, podkreślając konieczność dbania o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego : rowerzystów, pieszych, motocyklistów.

W tej edycji akcji oddziaływaniem zostało objętych 47 kierowców i towarzyszących im pasażerów. Uczniowie ze wszystkimi przeprowadzili profilaktyczne pogadanki, nagradzając prowadzących pojazdy rysunkami wykonanymi przez swoich młodszych kolegów oraz broszurami profilaktycznymi promującymi zapinanie pasów bezpieczeństwa i trzeźwość na drodze. Ci kierowcy, którym wypunktowane zostały jakieś drobne uchybienia, otrzymali przestrogi i upomnienia, by na przyszłość się one nie zdarzały. Kierowcy z pogadanki z uczniami odjeżdżali z uśmiechem opatrzeni życzeniem: „Szerokiej drogi”.

W odróżnieniu od poprzednich akcji policjanci i młodzież nie ujawnili żadnego nietrzeźwego kierowcy. Bywało, że prowadzący pojazdy z akcją spotkali się po raz kolejny, co wzbudzało bardzo życzliwe reakcje. Widać więc, że "Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie" pozytywnie wpisuje się w lokalny kalendarz akcji profilaktycznych.

Źródło: SP Bukowina Tatrzańska, KPP Zakopane
Zobacz pełną wersję podhale24.pl