31.07.2019, 10:01 | czytano: 1173

Muzeum Torfowisk pełne wypchanych eksponatów

Fot. Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
218 eksponatów użyczyło gminie Czarny Dunajec na dwa lata Muzeum Tatrzańskie. Wypchane zwierzęta, w szczególności ptaki, które zamieszkiwały również Kotlinę Orawsko- Nowotarską, są już do zobaczenia w Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie.
- Wśród eksponatów, które na mocy porozumienia przekazało nam Muzeum Tatrzańskie, aż 180 to ptaki – mówi Michał Jarończyk, sekretarz gminy Czarny Dunajec. – Zostały one złowione w XIX wieku przez znanego ornitologa Antoniego Kocjana, który mieszkał i działał na terenie Podhala. W celu prezentacji wystawy musieliśmy nieco zmodernizować salę wystawienniczą w centrum. Od tej pory turyści będą mogli zobaczyć już nie tylko prezentację multimedialną dotyczącą naszych torfowisk, ale również przyjrzeć się mieszkającym tutaj również zwierzętom.
- To unikatowa w skali naszego kraju kolekcja blisko 200 okazów ptaków i ssaków, niektóre z nich mają nawet 150 lat - tłumaczy Marcin Warchałowski z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

Otwarcie wystawy "Rzadkie, rzadsze i najrzadsze" w Chochołowie poprzedziło spotkanie w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu, gdzie miał miejsce wykład Włodzimierza Cichockiego pt. "Podhalańscy rycerze wiosny".

Przypomnijmy, że Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk zostało otwarte w ub. r. w zabytkowym budynku dawnego ośrodka zdrowia w Chochołowie.

js/ UG Czarny Dunajec
Zobacz pełną wersję podhale24.pl