31.07.2019, 13:24 | czytano: 901

Konkurs "Wszyscy zyskują"

Celem konkursu, organizowanego przez Urząd Gminy w Kościelisku, jest selektywna zbiórka szkła oraz zakładanie i utrzymywanie zieleni przydomowej, w skład której wchodzić będą rośliny miododajne. "Segregujemy odpady i pomagamy pszczołom" - to jego hasło.
Konkurs dotyczy mieszkańców i przedsiębiorców z terenu kminy Kościelisko. Polega na oddaniu w dniu 29 sierpnia, między godz. 8 a 16-tą w Urzędzie Gminy w Kościelisko opakowań szklanych - mieszkańcy 2 worki, a przedsiębiorcy 4 worki o pojemności 120 litrów - wysegregowane zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościelisko” Uchwała Nr XXXII/239/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 roku.
Sposób przygotowania odpadów ze szkła do przekazania:
- opakowania ze szkła bez podziału na kolory
- opakowania ze szkła winny być opróżnione z zawartości, ale nie umyte
- szkło nie powinno być potłuczone
- szkło należy oddać bez nakrętek i zakrętek
- w workach koloru zielonego obowiązujących na terenie Gminy Kościelisko,
- worki wypełnione co najmniej w 75%, zawiązane,.
- worków nie należy oznakowywać etykietami z kodami kreskowymi.

Za przekazane w prawidłowy sposób worki ze szkłem uczestnik konkursu otrzyma 1 bon o wartości 50 zł, za który można będzie zakupić rośliny miododajne, we wskazanym punkcie ogrodniczym w Zakopanem.

Otrzymujący bon zobowiązany jest do posadzenia zakupionych roślin na terenie miny Kościelisko. Ilość bonów ograniczona jest do 100. O przyznaniu bonu decyduje kolejność przyjęcia worków ze szkłem.

Więcej informacji na stronie www.gminakoscielisko.pl

oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl