06.09.2019, 12:00 | czytano: 1671

Sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się na Osiedlu Pod Taborem w Niedzicy (art. sponsorowany)

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg ofertowy na na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałami w prawie własności lokalu niemieszkalnego nr 5 (kotłowni) znajdującego się na Osiedlu Pod Taborem w Niedzicy
1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany w budynku mieszkalnym położonym w Niedzicy Osiedle Pod Taborem 3 o łącznej powierzchni 83,8m2 – cena wywoławcza wynosi: 202.588,52 zł, wadium 10 000,00 zł.

2. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu wizji lokalnej udzielać będzie Pan Szymon Pierwoła tel.18-26-10-132, 519-337-110, Pan Tadeusz Kozal Tel. 18-26-10-104, Pani Agata Pyrdoł 18-26-10-105.

3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunki udziału w przetargu zamieszczone zostały w ogłoszeniu na stronie internetowej ZEW Niedzica SA. www.zzw-niedzica.com.pl www.niedzica.pl

4. Warunkiem koniecznym do udziału w przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie oferty zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ogłoszeniu.

5. Termin składania ofert do dnia 19 września 2019 roku, do godziny 10.00.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 września 2019 roku w sali konferencyjnej ZEW Niedzica S.A. 
o godzinie 10.05.

7. Organizator przetargu zastrzega sobie:
a) swobodnego wyboru oferenta spośród złożonych ofert oferujących co najmniej cenę wywoławczą określoną w pkt. 1 powyżej,
b) zmiany warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu,
c) odwołania przetargu bez podania przyczyny,
d) do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę na przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny.Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna
34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1 tel. 18 26 10 150
www.zzw-niedzica.com.pl www.niedzica.pl
Zobacz pełną wersję podhale24.pl