28.11.2019, 17:51 | czytano: 3237

Nabór do służby przygotowawczej w Wojsku Polskim

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu prowadzi nabór na I turnus służby przygotowawczej w 2020 roku, pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych.
Służba przygotowawcza będzie odbywała się w centrach i jednostkach wojskowych od 7 stycznia do 27 marca 2020 r. Następne turnusy odbędą się w terminach:
II turnus: od 4 maja do 24 lipca 2020 r., III turnus: od 14 września do 18 grudnia i 29 września do 18 grudnia 2020 r. W trakcie szkolenia w ramach służby w korpusie szeregowych w 2020 r. ma możliwość przeszkolić się 10925 ochotników.

Prowadzony jest również nabór na turnus szkolący żołnierzy na potrzeby korpusu oficerów. Szkolenie będzie trwało od 7 stycznia do 29 maja 2020 r. W trakcie tego szkolenia zostanie przeszkolonych się 100 ochotników.

W 2020 r. planowane są również dwa turnusy szkolenia w korpusie podoficerskim: I turnus będzie trwał od 3 lutego do 29 maja 2020 r., II turnus będzie trwał od 6 lipca do 30 października 2020 r. W trakcie tego szkolenia zostanie przeszkolonych się 100 ochotników.

Służba Przygotowawcza to rodzaj służby wojskowej przeznaczony jest dla ochotników, którzy:
- są zdolni do odbycia czynnej służby wojskowej,
- mają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- wiek co najmniej 18 lat,
- są osobami niekaranymi,
- posiadają wykształcenie minimum gimnazjalne (w korpusie podoficerów – średnie,
w korpusie oficerskim – wyższe)
Odbycie służby przygotowawczej otwiera drogę do zawodowej służby wojskowej. Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Targu, os. Bór. 10

Więcej informacji o naborze można uzyskać pod numerami telefonów 261 138 765 oraz na stronie internetowej www.wkunowy targ.wp.mil.pl, www.facebook.com/WKUNowyTarg.

Materiały prasowe, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl