16.03.2020, 13:40 | czytano: 1423

Zasady funkcjonowania MOPS Zakopane wobec epidemii koronawirusa

Fot. Piotr Korczak
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby zwraca się z prośbą o odroczenie, w miarę możliwości, załatwiania spraw osobiście w ośrodku.
 Od poniedziałku 16.03.2020r. na parterze budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 7, w holu Działu Świadczeń Rodzinnych będzie zorganizowane specjalne stanowisko obsługi, w którym można złożyć dokumenty niezbędne w prowadzonym postępowaniu lub np. doręczyć wniosek o przekazanie przyznanego zasiłku na konto bankowe. W pozostałych pomieszczeniach MOPS zlokalizowanych na I i na III piętrze interesanci nie będą obsługiwani.
 
Informujemy, że wyjście pracowników socjalnych ograniczane są do spraw naprawdę pilnych - nie cierpiących zwłoki a więc nie dotyczy to wniosków np o przyznanie zasiłku na opał czy wniosku o Kartę Dużej Rodziny itd. Wnioski takie, z uwagi na okoliczności, w większości przypadków można będzie załatwić bez konieczności osobistego kontaktu w siedzibie MOPS. W celu ustalenia trybu postępowania prosimy o kontakt telefoniczny.
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały zawieszone do odwołania. O terminie wznowienia usług będziemy informować każdego z rodziców dzieci objętych tą formą pomocy.
 
Usługi opiekuńcze dla osób wymagających takiego wsparcia będą świadczone nadal, jednak apelujemy o zgłaszanie możliwości czasowego ograniczenia zakresu usług w tych przypadkach, w których mogą zaangażować się w pomoc członkowie rodziny (bliższej czy dalszej). Dzięki temu w mniejszym stopniu będą narażone na ryzyko zakażenia zarówno opiekunki (odwiedzające wielu chorych) jak i podopieczni, do których opiekunka musi przyjść.
 
Asystenci rodziny - podobnie jak pracownicy socjalni, z zasady ograniczają swoje kontakty z rodzinami korzystającymi ze wsparcia do kontaktów telefonicznych chyba, że sytuacja wymaga kontaktu osobistego.
 
Wiele spraw można również omówić, załatwić przez telefon lub drogą mailową.
 
Centrala: 18 20 147 33
Świadczenia wychowawcze (500+), Dobry  Start (300+) – telefon nr 18 20 141 22, lub
Centrala 18 20 147 33, wewn. 116
Świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, tel. 18 20 147 33, wewn. 123, 124
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tel 18 20 147 33, wewn. 125
 
Osoby, które odbierają przyznane zasiłki gotówką w kasie MOPS – apelujemy o  wskazanie numeru konta bankowego, na które będą przelewane przyznane świadczenia. Kilka banków oferuje prowadzenie konta za 0 zł. Wypłata gotówką będzie ograniczona do wyjątkowych i indywidualnie uzasadnionych przypadków. Ostatnia zaplanowana wypłata w formie gotówkowej w kasie MOPS będzie miała miejsce 16 marca 2020r. i rozpocznie się około 10.30. Ci, którzy zgłoszą się po wypłatę, będą po 2-3 osoby wpuszczane do kasy MOPS. Nie ma możliwości oczekiwania w kolejce w budynku MOPS.
Z pozostałymi świadczeniobiorcami będą się telefonicznie kontaktować pracownicy MOPS w celu ustalenia numeru konta bankowego na które będą przelewane przyznane świadczenia pieniężne (w szczególności dotyczy to świadczeń wypłacanych co miesiąc takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, świadczenia rodzinne, alimentacyjne, 500+ itd.).
 
Adres e-mail: sekretariat@mopszakopane.pl
 
Apelujemy także o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Dziękujemy za wyrozumiałość wobec wprowadzonych zasad. Mamy nadzieję, że będziemy mogli jak najszybciej powrócić do normalnych zasad funkcjonowania. W siedzibie MOPS. każdego dnia swoje sprawy załatwia kilkadziesiąt osób a wprowadzone zasady mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywołanej nim choroby zakaźnej.

Włodzimierz Słomczyński, dyrektor MOPS Zakopane
 
Zobacz pełną wersję podhale24.pl