24.03.2020, 20:08 | czytano: 2941

Zakopiański Pakiet Wsparcia dla przedsiębiorców

arch. Podhale24
ZAKOPANE. Od dzisiaj zakopiańscy przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą korzystać ze specjalnego pakietu wsparcia. Burmistrz wdrożył plan pomocy podmiotom gospodarczym i organizacjom pozarządowym, które ze względu na rozprzestrzeniania się COVID-19 ograniczyły bądź zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej.
- Każdy przedsiębiorca jest dla nas ważny. Tworząc miejsca pracy dla naszych Mieszkańców, płacąc podatki i rozwijając turystykę w naszym mieście, Przedsiębiorcy umożliwiają nam realizowanie na rzecz naszej społeczności ustawowych celów z zakresu oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej. Dzięki ich pracy możliwe są inwestycje i remonty dróg. Dlatego w tym trudnym okresie, kiedy przedsiębiorcy pozbawieni są możliwości prowadzenia swojej działalności, musimy i chcemy im pomóc - mówi Leszek Dorula.
Wszystkie wnioski będą rozpatrywane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Udzielenie ulgi w spłacie zaległego zobowiązania podatkowego lub innych zobowiązań nastąpi na indywidualny wniosek podatnika, w ramach pomocy de minimis.

Dotyczy to opłat takich jak: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych, czynszu za dzierżawę gminnego gruntu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatku od nieruchomości

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). W myśl powołanego przepisu organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą /w tym również wynajmującego nieruchomość/, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz
- z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Wniosek składać można za pomocą platformy e-PUAP, umieszczając korespondencję w specjalnym pojemniku zlokalizowanym przed wejściem do urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Organ podatkowy ustala stan zobowiązań objętych wnioskowaniem na dzień wszczęcia postępowania tj. dzień złożenia kompletnego podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się od tego dnia, aż do dnia wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu ulgi.

Składanie wniosków o udzielanie ulg w spłacie należności dotyczących kolejnych miesięcy będzie możliwe, kiedy zobowiązanie stanie się wymagalne. Jednocześnie zwracamy się do ubiegających się o umorzenia w kolejnych miesiącach, o przedstawienie sytuacji firmy, a w szczególności zatrudnionych pracowników.
Wstrzymane zostało wydawanie decyzji podatkowych na 2020 r. Obowiązek podatkowy powstanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podjęta została również decyzja o odroczeniu terminu lub rozłożeniu na raty zapłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości należnej za rok 2020 dla podmiotów gospodarczych, które złożą stosowny wniosek w tym zakresie - odroczenie do 31 sierpnia 2020 roku.

W przypadku konieczności zawieszenia działalności, przedsiębiorca powinien złożyć deklarację zmieniającą dotyczącą odbioru odpadów tj. korektę za miesiąc marzec i deklarację „zerową” na kolejne miesiące zawieszenia działalności.

Urząd Miasta Zakopane przypomina, że w razie dodatkowych pytań Wydział Podatków i Opłat pozostaje do dyspozycji pod numerami telefonów: 18-20-20-414, 18-20-20-428, 18-20-20-435, 18-20-20-438, 18-20-20-498 w sprawie deklaracji o odbiór odpadów: 18-20-25-638. "Ze względu na sytuację, w jakiej znaleźli się wszyscy przedsiębiorcy, mogą pojawić się rozwiązania systemowe w zakresie odroczenia płatności podatków ze strony ustawodawcy. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach rządowych, tak aby w sposób optymalny wykorzystać proponowane narzędzia ograniczające straty wynikające z trwającej pandemii" - podsumowuje magistrat.

UM Zakopane, opr.s/
zobacz także
komentarze
bies25.03.2020, 22:17
W Nowym Targu cicho sza, halo obudźmy się, opozycja, nie opozycja jak nic nie zrobimy to władza nic nie zrobi
ceper25.03.2020, 15:31
Co z krowami? Co z ,,prawdziwymi,,oscypkami z ich mleka ?
Zakopiańczyk25.03.2020, 09:48
Ad vocem "mądry"
Za te setki tysięcy złotych zapłaconych latami podatków należy nam się.
Chyba żeś taki mądry nie, jest skoro chcesz darować tym co z tych podatków żyją Urzędnicy koronawirusowy kryzys spokojnie przetrwają na państwowej pensyjce.
przedsiębiorca25.03.2020, 09:38
a w nt nic bo opozycja pierwsza wyskoczyła przed orkiestrę
wera25.03.2020, 08:47
Obniżyć pensje budżetówki do minimalnej. Państwo działa w systemie rezerwowym a musi poszukać oszczędności żeby pomóc przedsiębiorcom. Dlaczego pensje mają być obniżane tylko pracownikom firm prywatnych??!
mądry24.03.2020, 21:43
ciągle mało i mało (Zakopiańczyk co byś jeszcze chciał gwiazdkę z nieba
Zakopiańczyk24.03.2020, 21:27
To kpina. Pomoc prawdziwa to byłoby zaniechanie podatków, czynszów i opłat za wodę, ścieki i śmieci. W przeciwnym razie Zakopane upadnie jak niby zaprzeczał temu Dorula w kampanii. A sprzeniewierzył pieniądze miasta na byle co i teraz brakuje na pomoc
Zobacz pełną wersję podhale24.pl