20.04.2020, 14:36 | czytano: 2345

Oświadczenie zakopiańskich urzędników ws. dotacji dla organizacji pozarządowych

Arch. Podhale24.pl
ZAKOPANE. „Nieprawdą jest, że zakopiańskie organizacje pozarządowe - stowarzyszenia kultury i kluby sportowe otrzymały decyzję burmistrza w sprawie zwrotu dotacji udzielonych w Otwartych Konkursach Ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sportu i rekreacji” - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Zofię Kiełpińską i Joannę Staszak.
„W dniu 15 kwietnia zostało wysłane mailem /zgodnie z obowiązującymi w stanie epidemii przepisami/ do wszystkich stowarzyszeń i klubów sportowych pismo, w którym zostali Państwo poinformowani, że w związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności związanych z ogłoszeniem na terytorium RP stanu epidemii Burmistrz proponuje rozwiązanie zawartych umów za porozumieniem stron, którego podstawą będzie ustalenie istotnych elementów protokołu określającego skutki finansowe.
Ze względu na obowiązujące w obszarach kultura i sport ograniczenia i zakazy realizacja opisanych w umowach zadań w większości jest niemożliwa. Przedstawiciele stowarzyszeń i klubów w odpowiedzi na pismo, kontaktują się z Wydziałami Kultury oraz Turystyki, Sportu i Rekreacji wyrażając akceptację i zrozumienie dla działań podjętych przez Burmistrza. Działania te bowiem, zmierzają w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i opieki naszej zakopiańskiej społeczności.

Z każdym stowarzyszeniem kultury i klubem sportowym prowadzona jest korespondencja zmierzająca do wypracowania indywidualnych rozwiązań i ustalenia na jakim etapie realizacji są poszczególne zadania oraz jakie koszty w związku z realizacją tych zadań zostały poniesione.

Dopiero po wypracowaniu zgodnych rozwiązań i ustaleniu kosztów wzajemnych nastąpi rozwiązanie umów za porozumieniem stron.

Bardzo dziękujemy tym Wszystkim, którzy odnieśli się ze zrozumieniem dla tej trudnej w całym kraju, nie tylko w naszym mieście sytuacji. Nie wolno dziś organizować zawodów sportowych, szkolenia sportowego, koncertów, konkursów, festiwali czy wystaw. Zamknięte są szkoły, kina, teatry. Nie wolno nam się spotykać, gromadzić, aby unikać rozprzestrzeniania się wirusa, aby ograniczać możliwości zakażenia.

Tak trzeba. To jest konieczne.
Szanowni Państwo, każdy z nas z wielkim niepokojem obserwuje rozwój epidemii i wzrost liczby zachorowań w naszym kraju, wierzymy, że ten smutny czas się skończy, a wówczas ze wzmożoną energią będziemy razem odbudowywać to, co koronawirus dzień po dniu niszczy. Dziś zdrowie naszych mieszkańców, dzieci i młodzieży jest najważniejsze. Wszystkie środki i siły są kierowane w te obszary naszego życia, które najbardziej wsparcia i pomocy potrzebują, te które dziś dla nas wszystkich są najważniejsze".

Naczelnik Wydziału Turystyki, Sportu i Rekreacji
dr Zofia Kiełpińska
Naczelnik Wydziału Kultury
mgr Joanna Staszak

oprac.r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl